ประเภทหลอดต่างๆ

ขาย หลอด เมทัลฮาไลด์ สำหรับ สตูดิโอ เวที อุตสาหกรรมบันเทิง

หลอดเมทัลฮาไลด์สำหรับอุตสาหกรรมบันเทิง

เป็นหลอดสตูดิโอและหลอดเวที ที่ให้แสงสว่างที่เฉพาะและเหมาสมกับการใช้งาน

ขาย หลอด ฟลูออเรสเซนต์ สำหรับ สตูดิโอ เวที อุตสาหกรรมบันเทิง

หลอดฟลูออเรสเซนต์สำหรับอุตสาหกรรมบันเทิง

เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่มีค่าอุณหภูมิของแสงเหมาะสมกับการใช้งานในอุตสหากรรมบันเทิง

ขาย หลอด ฮาโลเจน สำหรับ สตูดิโอ เวที อุตสาหกรมบันเทิง

หลอดฮาโลเจนสำหรับอุตสาหกรรมบันเทิง

เป็นหลอดฮาโลเจนที่จะให้แสงสว่างที่สูงเหมาะกับงานในอุตสาหกรรมบันเทิงบางชนิด

ขาย หลอด PAR สำหรับ สตูดิโอ เวที อุตสาหกรรมบันเทิง

หลอดพาร์สำหรับอุตสาหกรรมบันเทิง

เป็นหลอดพาร์ที่มีค่าความสว่างและค่าอุณหภูมิของสีเหมาะสมกับงามอุตสาหกรรมบันเทิง

แบรนด์

***หมายเหตุ ใน website อาจจะมีข้อมูลแบรนด์ และประเภทของสินค้าไม่ครบ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official Account ด้านล่าง***

บริการ

บริษัทขนส่ง