ประเภทของหลอด UVC

หลอด UVC นีออน ขั้ว G5 G13

หลอด UVC แบบนีออน ขั้ว G5/G13

เป็นหลอด UVC ฆ่าเชื้อที่มีลักษณะคล้ายกับนีออนฟลูออเรสเซนต์ทั่วไป โดยมีทั้งที่เป็นขั้ว G5 แบบหลอดผอม และขั้ว G13 แบบหลอดนีออนทั่วไป มีขนาดตั้งแต่ 4W ถึง 115W แนะนำให้ใช้คู่กับบัลลาสต์อีเลคทรอนิคส์ สามารถใช้งานฆ่าเชื้อทั่วไปหรือใช้เป็นหลอดเครื่องกรองน้ำ

หลอด UVC ขั้ว G23

หลอด UVC แบบตะเกียบ ขั้ว G23

เป็นหลอด UVC แบบตะเกียบซึ่งมีขั้วเป็นแบบขั้วเสียบ G23 เป็นรุ่นที่มีสตาร์เตอร์ในตัว ต้องใช้คู่กับบัลลาสต์ขดลวดเท่านั้น มีขนาดตั้งแต่ 5W ถึง 11W

หลอด UVC แบบตะเกียบ ขั้ว 2G11

เป็นหลอด UVC แบบตะเกียบซึ่งมีขั้วเป็นแบบขั้วเสียบ 2G11 สามารถใช้คู่กับบัลลาสขอีเลคทรอนิคส์ได้ เป็นรุ่นที่สามารถใช้ จุ่มเพื่อฆ่าเชื้อในบ่อปลาได้ มีขนาดตั้งแต่ 18W ถึง 95W

หลอด UVC แบบนีออน ขั้ว 4PSE

เป็นหลอด UVC แบบนีออนซึ่งมีขั้วเป็นแบบขั้วเสียบ 4PSE (4 Pins Single End) เป็นรุ่นที่มีขั้วเสียบด้านเดียว มีขนาดตั้งแต่ 11W ถึง 64W โดยส่วนใหญ่จะใช้เป็นหลอดเครื่องกรองน้ำ หรือใช้ฆ่าเชื้อในท่อระบายอากาศ

หลอด UVC นีออน ขั้ว SP

หลอด UVC แบบนีออน ขั้ว SP

เป็นหลอด UVC แบบนีออนซึ่งมีขั้วเป็นแบบขั้วเสียบ SP (Single End) เป็นรุ่นที่มีขั้ว 2 ด้านแบบ 1 ปุ่ม มีขนาด 36W

ทำไมหลอด UVC ถึงเป็นที่นิยมกันมาก?

หลอด UVC นี้เป็นหลอดไฟฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อโรคต่างๆ ทั้งราเส้นใย หรือแม้กระทั่งยีสต์ได้ ในวงการวิทยาศาสตร์จะนิยมเรียกกันว่า Ultraviolet Germicidal Irradiation ซึ่งแสงจากหลอด UV ฆ่าเชื้อ นี้จะทำให้เชื้อโรคและแบคทีเรียรอบๆ หยุดทำงาน ดังนั้นหลอดไฟยูวีชนิดนี้ ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล  เพราะว่ามลพิษนั้นมีอยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นอากาศที่เราหายใจหรือน้ำที่เราดื่ม  ล้วนแต่มีแบคทีเรียและเชื้อโรคอยู่มากมาย ดังนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยที่ทุกโรงพยาบาลนิยมใช้ เพราะเป็นหลอดไฟฆ่าเชื้อที่มีคุณภาพสูง และถึงแม้จะไม่ได้รักษาผู้ป่วยโดยตรง แต่เป็นการช่วยกำจัด หรือช่วยทำลายไวรัส และแบคทีเรียบนพื้นผิวที่เป็นอันตรายต่อร่างกายผู้ป่วยให้มีจำนวนลดน้อยลง

หลอดไฟรังสี UVC ฆ่าเชื้อโรคได้อย่างไร

เหตุผลที่ทำให้หลอดไฟรังสี UVC มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัส และเชื้อแบคทีเรียต่างๆ ได้อย่างดี นั่นเป็นเพราะหลอดไฟชนิดนี้ได้ดึงเอาพลังในการเผาไหม้ของรังสีอัลตราไวโลเลตที่มีคลื่นสั้นที่สุดและไม่สามารถผ่านชั้นบรรยากาศของโลกลงมาได้ ซึ่งรังสีชนิดนี้นั้นมีประสิทธิภาพในการเผาไหม้ที่สูงกว่ารังสีชนิดอื่นๆ อย่างรังสี UVA และ รังสี UVB ที่มีคลื่นที่ยาวกว่า นั่นทำให้รังสี UVC สามารถใช้ในการฆ่าเชื้อโรค ทำลายเชื้อไวรัส และแบคทีเรียได้นั่นเอง

ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคของหลอดไฟ UVC

การฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UVC มีประสิทธิภาพที่สูง และสามารถขจัดเชื้อได้ในพื้นผิวที่แตกต่างกัน และสามารถเลือกใช้ประโยชน์ได้ในวิธีที่เหมาะสมกับพื้นผิวนั้นๆ เพื่อให้การใช้งานหลอดไฟยูวีสำหรับฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเอง ซึ่งการฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UVC จะแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ

ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคในอากาศ 

หลอดฆ่าเชื้อรังสี UVC สามารถใช้ฆ่าเชื้อโรคในอากาศได้ โดยควรติดตั้งในห้องที่มีลักษณะปิด อากาศสงบนิ่ง เหมาะกับการใช้งานฉายรังสีบริเวณพื้นห้อง เพดานห้อง ท่อลม เป็นต้น

ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคในของเหลวหรือน้ำ 

น้ำหรือของเหลวก็สามารถใช้รังสี UVC ในการฆ่าเชื้อเพื่อทำลายไวรัสหรือแบคทีเรียที่ปะปนอยู่ในนั้นได้ ซึ่งเป็นการติดตั้งหลอดไฟในบริเวณที่น้ำหมุนเวียนผ่าน ซึ่งสามารถใช้ฆ่าเชื้อในการผลิตน้ำดื่มในโรงงานอุตสาหกรรม รวมไปจนถึงติดตั้งเพื่อฆ่าเชื้อในตู้ปลา หรือในสระว่ายน้ำ

ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวต่างๆ 

ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อข้อสุดท้าย คือ การนำไปใช้ในการฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ตัวอย่างการใช้งานก็เช่น การนำไปใช้ฆ่าเชื้อโรคบนภาชนะบรรจุอาหารหรือยา รวมไปจนถึงการฆ่าเชื้อบนอุปกรณ์ที่ใช้ทางการแพทย์ หรือใช้ภายในห้องแลป

ประโยชน์ของหลอดไฟ UVC 

การใช้งานหลอดไฟยูวีนั้น มีประโยชน์มากมาย โดยได้มีการนำมาประยุกต์ใช้งานกับสิ่งต่างๆ เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานในสถานที่ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งประโยชน์ในการใช้งานนั้นจะแบ่งเป็น 3 หัวข้อหลักๆ นั่นก็คือประโยชน์ทางการแพทย์ ประโยชน์สำหรับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ และประโยชน์ต่อครัวเรือนที่ต้องการความสะอาดและปลอดภัยจากเชื้อโรค

ประโยชน์ทางการแพทย์

ประโยชน์ของหลอดไฟ UVC นี้นั้นมีมากมาย แต่หลักๆ ที่คนส่วนมากรู้กันคือ เป็นหลอดไฟฆ่าเชื้อ ซึ่งมีการนำไปใช้ครั้งแรกโดยนำไปทำความสะอาดอุปกรณ์ในโรงพยาบาลและใช้ในงานวิจัยในแล็ปวิทยาศาสตร์ในช่วงปี 1930 และได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยๆ จนค้นพบว่าหลอด UV ฆ่าเชื้อสามารถใช้กำจัดสิ่งสกปรกที่ปะปนอยู่ในอากาศ จึงนิยมนำมาใช้ในสถานพยาบาลและโรงพยาบาลหลายแห่ง เพื่อให้อากาศได้รับการผ่านรังสี UV และช่วยกำจัดเชื้อไวรัส และแบคทีเรียที่ปะปนอยู่ในอากาศ 

ประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ

นอกจากหลอดไฟ UVC ฆ่าเชื้อจะสามารถใช้ในทางการแพทย์ได้แล้ว มันยังสามารถใช้ในการเร่งปฏิกิริยาเคมีได้อีกด้วย ทำให้อุตสาหกรรมต่างๆ นำหลอด UVC ไปใช้เพื่อผลิตสินค้าให้ได้ผลลัพธ์ที่เร็วขึ้น หรือใช้เพื่อตรวจสอบ และวิเคราะห์ชิ้นงาน เช่นใช้ในการวิเคราะห์แร่ธาตุต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการใช้หลอด UV ฆ่าเชื้อ กับกระบวนการผลิตอาหาร ไม่ว่าจะเป็นใช้ยืดระยะเวลาวันหมดอายุของอาหารหรือทำลายแบคทีเรียบนพื้นผิวอีกด้วย

ประโยชน์สำหรับการใช้งานในระดับครัวเรือน

หลอดไฟยูวีรังสี UVC นอกจากจะสามารถใช้งานทางการแพทย์และภาคอุตสาหกรรมได้แล้ว ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการใช้งานในระดับครัวเรือนได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น ตู้อบฆ่าเชื้อ กล่องฆ่าเชื้อ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม การใช้งานนั้นจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ

สรุปประโยชน์ของหลอดไฟรังสี UVC

จากที่ได้เห็นถึงประโยชน์ของหลอดไฟรังสี UVC แล้ว เราสามารถสรุปออกมาเป็นตารางได้ดังนี้

ประโยชน์ของหลอดไฟรังสี UVC

ประโยชน์ของหลอดไฟรังสี UVC

ประโยชน์ทางการแพทย์

 • ใช้ฆ่าเชื้อโรคในอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ
 • ใช้ฆ่าเชื้อโรคในห้องแลป

ประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ

 • ใช้ฆ่าเชื้อโรคในน้ำดื่ม 
 • ใช้ฆ่าเชื้อโรคในอาหาร
 • ใช้ฆ่าเชื้อโรคบนบรรจุภัณฑ์ต่างๆ

ประโยชน์ต่อครัวเรือน

 • ประยุกตฺใช้งานเป็นตู้อบฆ่าเชื้อ
ข้อควรระวังของหลอด UV ฆ่าเชื้อ

ถึงแม้จะมีประโยชน์มากมาย แต่รังสี UVC นี้ ไม่สามารถหาพบได้ในธรรมชาติ เนื่องจากเป็นคลื่นรังสีที่ไม่สามารถผ่านชั้นโอโซนมาที่ผิวโลกได้ ดังนั้นจึงต้องมีการใช้หลอดสังเคราะห์เพื่อให้เป็นแหล่งกำเนิดรังสี UVC นี้ขึ้นมา แต่อย่างไรก็ตามผลของมันนั้นก็ยังมีข้อควรระวังอยู่ เพราะสามารถเป็นอันตรายต่อร่างกายของคนเราได้เช่นกัน เนื่องจาก หลอด UV ฆ่าเชื้อมีแสง UVC ที่มีความยาวคลื่นอยู่ที่ประมาณ 200-280 นาโนเมตร ซึ่งเป็นรังสีที่ค่อนข้างเป็นอันตรายต่อร่างกายถ้าหากกระทบผิวหนังตรงๆ เป็นระยะเวลานาน เพราะอาจจะเป็นสาเหตุทำให้ผิวหนังไหม้ หรือสามารถทำให้เยื่อบุตาอักเสบได้ ซึ่งถ้าได้รับแสงรังสี UVC มากเกินไปเป็นระยะเวลาหนึ่ง อาจจะทำให้สูญเสียการมองเห็นได้นั่นเอง

ข้อควรระวังอีกอย่างสำหรับการใช้งานทางการแพทย์ คือ เมื่อใช้รังสี UVC ที่มาจากหลอดไฟฆ่าเชื้อในการทำลายเชื้อโรค ต้องให้รังสีนั้นโดนเชื้อโรคโดยตรงเท่านั้น เพราะถ้ามีอะไรมาขวางกั้นอยู่ระหว่างเชื้อนั้น เชื้อไวรัสเหล่านั้นก็จะไม่ถูกทำลาย และอาจทำให้มีผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ต้องใช้งาน จึงควรจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบเพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ร่างกายได้

กล่าวคือ การใช้หลอดไฟประเภทนี้มีทั้งข้อดี และข้อควรระวัง ดังนั้นเราจึงควรศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ก่อน ว่ามีวิธีการใช้งานอย่างไรและมีการติดตั้งที่ถูกต้องแบบใดบ้าง เพื่อที่เราจะได้รู้จักวิธีป้องกัน และนำหลอดไฟ UVC ฆ่าเชื้อไปใช้แล้วก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด เพราะยังมีอีกหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ต้องการใช้ในการฆ่าเชื้อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัส เชื้อรา ยีสต์ หรือเชื้อแบคทีเรียอื่นๆ ที่อยู่ได้ทั้งในอากาศหรือในน้ำ ทำให้หลอด UV ฆ่าเชื้อเป็นที่นิยมมากในสังคมปัจจุบัน 

หลักปฏิบัติหากต้องการใช้งานหลอดไฟ UVC ฆ่าเชื้อ

ในการจะใช้งานหลอดไฟ UVC ให้ปลอดภัยนั้น ไม่ว่าจะนำไปใช้ในทางการแพทย์หรือใช้ในอุตสากรรมต่างๆ ผู้ใช้งานจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเป็นสำคัญ เพราะหากใช้อย่างไม่ระมัดระวัง ก็จะทำให้มีอันตรายมากมายตามมาตามที่ได้กล่าวไป ซึ่งหลักในการปฏิบัติหากต้องการใช้งานหลอดไฟประเภทนี้ให้ปลอดภัยและไม่ได้รับอันตรายจากการใช้งานคือ

 • สวมใส่แว่นตากันแสง UVC เพื่อไม่ให้รังสี UVC เข้ามากระทบตาโดยตรง
 • ใส่เสื้อผ้าที่มิดชิด ไม่ให้มีบริเวณที่ผิวหนังสัมผัสกับแสงหรือรังสีจากหลอดไฟ UVC
 • ใส่ถุงมือหากต้องการหยิบจับสิ่งของต่างๆ ในขณะใช้งานหลอดไฟชนิดนี้
 • ติดตั้งป้ายเตือน หรือสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามีการใช้งานหลอด UVC อยู่
 • กำหนดระยะเวลาในการใช้งานหลอดไฟที่มีรังสี UVC เพื่อให้รับรู้ถึงเวลาในการใช้งาน และเลี่ยงการรับรังสียูวีนานเกินไปจนเกิดอันตรายต่างๆ 

ติดตั้งหลอดไฟรังสี UVC สำหรับฆ่าเชื้ออย่างไรให้ปลอดภัย

อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องรู้ก่อนการใช้งานหลอดไฟรังสี UVC สำหรับฆ่าเชื้อโรคนั่นคือการนำไปติดตั้งให้ปลอดภัยต่อการใช้งาน สิ่งสิ่งที่ต้องคำนึงถึงมีดังนี้

ติดตั้งในสถานที่ที่จำเป็นต่อการใช้งานเท่านั้น

เนื่องจากหลอดไฟ UVC เป็นการใช้รังสี UVC ที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ การใช้งานจึงควรใช้งานเฉพาะทาง และนำไปใช้ในสถานที่ที่จำเป็นต่อการใช้งานและต้องการใช้เพื่อฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย หรือไวรัสเท่านั้น 

ติดตั้งหลอดไฟในที่ที่มีการติดตั้งป้ายเตือนในการใช้งาน

ในบริเวณที่ติดตั้ง จำเป็นจะต้องเป็นสถานที่ที่มีการติดตั้งป้ายเตือนหรือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการใช้งานควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้ผผู้อื่นรู้อยู่เสมอว่าได้มีการใช้หลอดไฟรังสี UVC อยู่ในขณะนี้

สรุปอันตรายจากการใช้หลอดไฟรังสี UVC 

ข้อควรระวัง 

หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

ห้ามให้รังสียูวีเข้าสู่ตาโดยตรง

 • ใส่แว่นตาหรืออุปกรณ์ปกป้องดวงตาในขณะใช้งานหลอดไฟที่มีรังสี UVC

ห้ามให้รังสีกระทบหรือสัมผัสบริเวณผิวหนัง

 • ใส่เสื้อผ้าที่รัดกุม แน่นหนา และไม่มีบริเวณที่แสงลอดผ่านเข้าสู่ผิวหนัง

ห้ามอยู่ในบริเวณที่มีรังสี UVC แบบไม่มีการป้องกันในระยะเวลาที่นานเกินไป

 • กำหนดระยะเวลาในการใช้งานหลอดไฟที่มีรังสี UVC และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
หลักการเลือก หลอดไฟรังสี UVC ที่ปลอดภัย

การเลือกซื้อหลอดไฟรังสี UVC เพื่อการใช้งานที่เต็มประสิทธิภาพ และได้รับความปลอดภัย จะต้องคำนึงถึงเรื่องต่างๆ ดังนี้

 • เลือกหลอดไฟ UVC ที่มียี่ห้อ หรือแบรนด์ที่มีมาตรฐาน
 • เลือกหลอดไฟรังสี UVC ที่ได้รับจากรับรองมาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยและผ่านการทดสอบมาตรฐานสินค้า
 • เลือกหลอดไฟ UV ราคาสมเหตุสมผลที่จำหน่ายในร้านที่มีความน่าเชื่อถือ และมีสินค้าให้เลือกซื้อตามความต้องการของตนเอง
 • เลือกหลอดไฟรังสี UVC ที่มีกำลังวัตต์หรือกำลังไฟที่เหมาะสมกับสถานที่ที่นำไปติดตั้งเพื่อการใช้งานที่เหมาะสม
หลอดไฟมีคุณภาพ สินค้ามาตรฐานสากลต้องที่ YLN Electric

หลอดไฟ uvc ที่จะนำไปใช้งานนอกจากจะต้องมีคุณภาพดี ประสิทธิภาพการทำงานสูงแล้วนั้น ยังจะต้องมีความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานอีกด้วย และแน่นอนว่าในเรื่องความปลอดภัย สินค้าต้องได้รับมาตรฐานสากล และเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นสิ่งแรก หลอด UV ฆ่าเชื้อที่ดี ก็ควรเป็นหลอดไฟที่ได้รับการรับรองและมีคุณภาพสูง และแน่นอนว่าหลอดไฟของ YLN Electric เป็นหลอดไฟฆ่าเชื้อจากแบรนด์ดังอย่าง Philips หรือ Osram มั่นใจได้ว่าเราจำหน่ายหลอด UV ที่ได้รับการรับรองและการันตีว่ามีคุณภาพและความปลอดภัยที่สูง เพราะฉะนั้นหากท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ทาง 

 • LINE @ylne 
 • โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-622-4834
Buy_UVC

แบรนด์

***หมายเหตุ ใน website อาจจะมีข้อมูลแบรนด์ และประเภทของสินค้าไม่ครบ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official Account ด้านล่าง***

บริการ

บริษัทขนส่ง