ประเภทของหลอด UVC

หลอด UVC นีออน ขั้ว G5 G13

หลอด UVC แบบนีออน ขั้ว G5/G13

เป็นหลอด UVC ฆ่าเชื้อที่มีลักษณะคล้ายกับนีออนฟลูออเรสเซนต์ทั่วไป โดยมีทั้งที่เป็นขั้ว G5 แบบหลอดผอม และขั้ว G13 แบบหลอดนีออนทั่วไป มีขนาดตั้งแต่ 4W ถึง 115W แนะนำให้ใช้คู่กับบัลลาสต์อีเลคทรอนิคส์ สามารถใช้งานฆ่าเชื้อทั่วไปหรือใช้เป็นหลอดเครื่องกรองน้ำ

หลอด UVC ขั้ว G23

หลอด UVC แบบตะเกียบ ขั้ว G23

เป็นหลอด UVC แบบตะเกียบซึ่งมีขั้วเป็นแบบขั้วเสียบ G23 เป็นรุ่นที่มีสตาร์เตอร์ในตัว ต้องใช้คู่กับบัลลาสต์ขดลวดเท่านั้น มีขนาดตั้งแต่ 5W ถึง 11W

หลอด UVC แบบตะเกียบ ขั้ว 2G11

เป็นหลอด UVC แบบตะเกียบซึ่งมีขั้วเป็นแบบขั้วเสียบ 2G11 สามารถใช้คู่กับบัลลาสขอีเลคทรอนิคส์ได้ เป็นรุ่นที่สามารถใช้ จุ่มเพื่อฆ่าเชื้อในบ่อปลาได้ มีขนาดตั้งแต่ 18W ถึง 95W

หลอด UVC แบบนีออน ขั้ว 4PSE

เป็นหลอด UVC แบบนีออนซึ่งมีขั้วเป็นแบบขั้วเสียบ 4PSE (4 Pins Single End) เป็นรุ่นที่มีขั้วเสียบด้านเดียว มีขนาดตั้งแต่ 11W ถึง 64W โดยส่วนใหญ่จะใช้เป็นหลอดเครื่องกรองน้ำ หรือใช้ฆ่าเชื้อในท่อระบายอากาศ

หลอด UVC นีออน ขั้ว SP

หลอด UVC แบบนีออน ขั้ว SP

เป็นหลอด UVC แบบนีออนซึ่งมีขั้วเป็นแบบขั้วเสียบ SP (Single End) เป็นรุ่นที่มีขั้ว 2 ด้านแบบ 1 ปุ่ม มีขนาด 36W

ทำไมหลอด UVC ถึงเป็นที่นิยมกันมาก?

เพราะว่ามลพิษนั้นมีอยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นอากาศที่เราหายใจหรือน้ำที่เราดื่ม  ล้วนแต่มีแบคทีเรียและเชื้อโรคอยู่มากมาย ซึ่งหลอด UVC นี้เป็นหลอดไฟฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อโรคต่างๆ ทั้งราเส้นใย หรือแม้กระทั่งยีสต์ได้ในระดับพื้นผิว ในวงการวิทยาศาสตร์จะนิยมเรียกกันว่า Ultraviolet Germicidal Irradiation ซึ่งแสงจากหลอด UV ฆ่าเชื้อ นี้จะทำให้เชื้อโรคและแบคทีเรียรอบๆ หยุดทำงาน ดังนั้นหลอดไฟฆ่าเชื้อนี้ ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล ดังนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยที่ทุกโรงพยาบาลนิยมใช้ เพราะเป็นหลอดไฟฆ่าเชื้อที่มีคุณภาพสูง และถึงแม้จะไม่ได้รักษาผู้ป่วยโดยตรง แต่เป็นการช่วยกำจัด หรือช่วยทำลายไวรัส และแบคทีเรียบนพื้นผิวที่เป็นอันตรายต่อร่างกายผู้ป่วยให้มีจำนวนลดน้อยลง

ประโยชน์ของหลอดประเภทนี้

ประโยชน์ของหลอดประเภทนี้นั้นมีมากมาย แต่หลักๆ ที่คนส่วนมากรู้กันคือ เป็นหลอดไฟฆ่าเชื้อ ซึ่งมีการนำไปใช้ครั้งแรกโดยนำไปทำความสะอาดอุปกรณ์ในโรงพยาบาลและใช้ในงานวิจัยในแล็ปวิทยาศาสตร์ในช่วงปี 1930 และได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยๆ จนค้นพบว่าหลอด UV ฆ่าเชื้อสามารถใช้กำจัดสิ่งสกปรกที่ปะปนอยู่ในอากาศ จึงนิยมนำมาใช้ในสถานพยาบาลและโรงพยาบาลหลายแห่ง เพื่อให้อากาศได้รับการผ่านรังสี UV และช่วยกำจัดเชื้อไวรัส และแบคทีเรียที่ปะปนอยู่ในอากาศ 

และนอกจากหลอดดังกล่าว จะสามารถใช้ในทางการแพทย์ได้แล้ว มันยังสามารถใช้ในการเร่งปฏิกิริยาเคมีได้อีกด้วย ทำให้อุตสาหกรรมต่างๆ นำหลอด UVC ไปใช้เพื่อผลิตสินค้าให้ได้ผลลัพธ์ที่เร็วขึ้น หรือใช้เพื่อตรวจสอบ และวิเคราะห์ชิ้นงาน เช่นใช้ในการวิเคราะห์แร่ธาตุต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการใช้หลอด UV ฆ่าเชื้อ กับกระบวนการผลิตอาหาร ไม่ว่าจะเป็นใช้ยืดระยะเวลาวันหมดอายุของอาหารหรือทำลายแบคทีเรียบนพื้นผิวอีกด้วย

ถึงแม้จะมีประโยชน์มากมาย แต่รังสี UVC นี้ ไม่สามารถหาพบได้ในธรรมชาติ เนื่องจากเป็นคลื่นรังสีที่ไม่สามารถผ่านชั้นโอโซนมาที่ผิวโลกได้ ดังนั้นจึงต้องมีการใช้หลอดสังเคราะห์เพื่อให้เป็นแหล่งกำเนิดรังสี UVC นี้ขึ้นมา

แต่อย่างไรก็ตามผลของมันนั้นก็ยังมีข้อควรระวังอยู่ เพราะสามารถเป็นอันตรายต่อร่างกายของคนเราได้เช่นกัน เนื่องจาก หลอด UV ฆ่าเชื้อมีแสง UVC ที่มีความยาวคลื่นอยู่ที่ประมาณ 200-280 นาโนเมตร ซึ่งเป็นรังสีที่ค่อนข้างเป็นอันตรายต่อร่างกายถ้าหากกระทบผิวหนังตรงๆ เป็นระยะเวลานาน เพราะอาจจะเป็นสาเหตุทำให้ผิวหนังไหม้ หรือสามารถทำให้เยื่อบุตาอักเสบได้ ซึ่งถ้าได้รับแสงรังสี UVC มากเกินไปเป็นระยะเวลาหนึ่ง อาจจะทำให้สูญเสียการมองเห็นได้นั่นเอง

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวังอีกอย่างสำหรับการใช้งานทางการแพทย์ คือ เมื่อใช้รังสี UVC ที่มาจากหลอดไฟฆ่าเชื้อในการทำลายเชื้อโรค ต้องให้รังสีนั้นโดนเชื้อโรคโดยตรงเท่านั้น เพราะถ้ามีอะไรมาขวางกั้นอยู่ระหว่างเชื้อนั้น เชื้อไวรัสเหล่านั้นก็จะไม่ถูกทำลาย และอาจทำให้มีผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ต้องใช้งาน จึงควรจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบเพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ร่างกายได้

กล่าวคือ การใช้หลอดไฟประเภทนี้มีทั้งข้อดี และข้อควรระวัง ดังนั้นเราจึงควรศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ก่อน ว่ามีวิธีการใช้งานอย่างไรและมีการติดตั้งที่ถูกต้องแบบใดบ้าง เพื่อที่เราจะได้รู้จักวิธีป้องกัน และนำหลอดไฟ ไปใช้แล้วก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด เพราะยังมีอีกหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ต้องการใช้ในการฆ่าเชื้อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัส เชื้อรา ยีสต์ หรือเชื้อแบคทีเรียอื่นๆ ที่อยู่ได้ทั้งในอากาศหรือในน้ำ ทำให้หลอด UV ฆ่าเชื้อเป็นที่นิยมมากในสังคมปัจจุบัน 

และแน่นอนว่าในเรื่องความปลอดภัย สินค้าต้องได้รับมาตรฐานสากล และเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นสิ่งแรก หลอด UV ฆ่าเชื้อที่ดี ก็ควรเป็นหลอดไฟที่ได้รับการรับรองและมีคุณภาพสูง และแน่นอนว่าหลอดไฟของของ YLN Electric เป็นหลอดไฟฆ่าเชื้อจากแบรนด์ดังอย่าง Philips หรือ Osram ที่ได้รับการรับรองและการันตีว่ามีคุณภาพและความปลอดภัยที่สูง เพราะฉะนั้นหากท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ทาง LINE @ylne หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-622-4834

แบรนด์

***หมายเหตุ ใน website อาจจะมีข้อมูลแบรนด์ และประเภทของสินค้าไม่ครบ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official Account ด้านล่าง***

บริการ

บริษัทขนส่ง