ประเภทของหลอด UVC

หลอด UVC นีออน ขั้ว G5 G13

หลอด UVC แบบนีออน ขั้ว G5/G13

เป็นหลอด UVC ฆ่าเชื้อที่มีลักษณะคล้ายกับนีออนฟลูออเรสเซนต์ทั่วไป โดยมีทั้งที่เป็นขั้ว G5 แบบหลอดผอม และขั้ว G13 แบบหลอดนีออนทั่วไป มีขนาดตั้งแต่ 4W ถึง 115W แนะนำให้ใช้คู่กับบัลลาสต์อีเลคทรอนิคส์ สามารถใช้งานฆ่าเชื้อทั่วไปหรือใช้เป็นหลอดเครื่องกรองน้ำ

หลอด UVC ขั้ว G23

หลอด UVC แบบตะเกียบ ขั้ว G23

เป็นหลอด UVC แบบตะเกียบซึ่งมีขั้วเป็นแบบขั้วเสียบ G23 เป็นรุ่นที่มีสตาร์เตอร์ในตัว ต้องใช้คู่กับบัลลาสต์ขดลวดเท่านั้น มีขนาดตั้งแต่ 5W ถึง 11W

หลอด UVC แบบตะเกียบ ขั้ว 2G11

เป็นหลอด UVC แบบตะเกียบซึ่งมีขั้วเป็นแบบขั้วเสียบ 2G11 สามารถใช้คู่กับบัลลาสขอีเลคทรอนิคส์ได้ เป็นรุ่นที่สามารถใช้ จุ่มเพื่อฆ่าเชื้อในบ่อปลาได้ มีขนาดตั้งแต่ 18W ถึง 95W

หลอด UVC แบบนีออน ขั้ว 4PSE

เป็นหลอด UVC แบบนีออนซึ่งมีขั้วเป็นแบบขั้วเสียบ 4PSE (4 Pins Single End) เป็นรุ่นที่มีขั้วเสียบด้านเดียว มีขนาดตั้งแต่ 11W ถึง 64W โดยส่วนใหญ่จะใช้เป็นหลอดเครื่องกรองน้ำ หรือใช้ฆ่าเชื้อในท่อระบายอากาศ

หลอด UVC นีออน ขั้ว SP

หลอด UVC แบบนีออน ขั้ว SP

เป็นหลอด UVC แบบนีออนซึ่งมีขั้วเป็นแบบขั้วเสียบ SP (Single End) เป็นรุ่นที่มีขั้ว 2 ด้านแบบ 1 ปุ่ม มีขนาด 36W

ทำไมหลอด UVC  ถึงเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน ?

หลอด UVC  ได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าสามารถ “ฆ่าเชื้อโรคได้ถึง 99.99%”

หลอดไฟ UVC ที่แท้จริง สามารถฆ่าเชื้อได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นบนพื้นผิว ในน้ำ หรือในอากาศ

หลอดไฟ UVC ฆ่าเชื้อ จะใช้รังสี UV คลื่นสั้น ที่มีความยาวคลื่นอยู่ที่ 200-280 นาโนเมตร  

หลอดไฟ UV ราคาดีที่มีมาตรฐาน ฆ่าเชื้อได้จริง และมีความทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย

หลอด UV ฆ่าเชื้อ สามารถใช้งานได้ง่าย แต่ต้องห้ามจ้องมองหรือให้รังสีสัมผัสผิวหนัง

✔ การใช้งานหลอดไฟยูวีซีจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

หลอด UVC  หรือ หลอดไฟฆ่าเชื้อ เป็นหลอดไฟที่สามารถฆ่าเชื้อได้ทั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรคต่างๆ ทั้งราเส้นใย หรือแม้กระทั่งยีสต์ได้ ซึ่งในวงการวิทยาศาสตร์จะนิยมเรียกหลอดไฟชนิดนี้กันว่า Ultraviolet Germicidal Irradiation เนื่องจากแสงจากหลอด UV ฆ่าเชื้อนี้จะทำให้เชื้อโรคและแบคทีเรียรอบๆ หยุดทำงานและถูกเผาไหม้จนหมดสิ้น

นั่นจึงทำให้หลอดไฟยูวีชนิดนี้ จึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือแม้กระทั่งใช้งานทั่วไปตามสถานที่ต่าง ๆ เพราะว่ามลพิษนั้นมีอยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นอากาศที่เราหายใจหรือน้ำที่เราดื่ม ล้วนแต่มีแบคทีเรียและเชื้อโรคอยู่มากมาย ดังนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยที่ทุกสถานที่มักนิยมใช้หลอดไฟชนิดนี้ในการฆ่าเชื้อโรค เพราะเป็นหลอดไฟฆ่าเชื้อที่มีคุณภาพสูง สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทั้งในอากาศ ในน้ำ หรือบนพื้นผิววัตถุ 

นอกจากนี้ในการใช้งานที่โรงพยาบาลถึงแม้จะไม่ได้ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโดยตรง แต่การใช้หลอดไฟยูวีซีนั้นเป็นการช่วยกำจัดหรือช่วยทำลายไวรัสและแบคทีเรียบนพื้นผิวและในอากาศที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้ป่วยให้มีจำนวนลดน้อยลงได้นั่นเอง

หลอดไฟรังสี UVC ฆ่าเชื้อโรคได้อย่างไร

เหตุผลที่ทำให้หลอดไฟรังสี UVC มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัส และเชื้อแบคทีเรียต่างๆ ได้อย่างดี นั่นเป็นเพราะหลอดไฟชนิดนี้ได้ดึงเอาพลังในการเผาไหม้ของรังสีอัลตราไวโอเลตที่มีคลื่นสั้นที่สุดและไม่สามารถผ่านชั้นบรรยากาศของโลกลงมาได้ 

นั่นจึงทำให้รังสีชนิดนี้นั้นมีประสิทธิภาพในการเผาไหม้ที่สูงกว่ารังสีชนิดอื่นๆ อย่างรังสี UVA และ รังสี UVB ที่มีคลื่นที่ยาวกว่า นั่นทำให้รังสี UVC สามารถใช้ในการฆ่าเชื้อโรค ทำลายเชื้อไวรัส และแบคทีเรียได้นั่นเอง

ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคของหลอดไฟ UVC

การฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UVC มีประสิทธิภาพที่สูง และสามารถขจัดเชื้อได้ในพื้นผิวที่แตกต่างกัน และสามารถเลือกใช้ประโยชน์ได้ในวิธีที่เหมาะสมกับพื้นผิวนั้นๆ เพื่อให้การใช้งานหลอดไฟยูวีสำหรับฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเอง 

ซึ่งการฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UVC จะแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ

ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคในอากาศ 

หลอดฆ่าเชื้อรังสี UVC สามารถใช้ฆ่าเชื้อโรคในอากาศได้ โดยควรติดตั้งในห้องที่มีลักษณะปิด อากาศสงบนิ่ง เหมาะกับการใช้งานฉายรังสีบริเวณพื้นห้อง เพดานห้อง ท่อลม เป็นต้น

โดยการใช้หลอดฆ่าเชื้อเพื่อฆ่าเชื้อโรคในอากาศ เรามักจะใช้เป็นโคมไฟ UVC ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่

เครื่อง UVC แบบตั้งพื้น

✔ ภายในจะบรรจุหลอดไฟยูวีซีทั้งหมด 4 หลอด

✔ เป็นโคมไฟ UVC ที่สามารถเคลื่นย้ายได้ง่าย ใช้งานสะดวก

✔ มีขนาดที่เล็ก กะทัดรัด 

✔ สามารถฆ่าเชื้อและฟอกอากาศได้แบบรอบทิศทาง

โคม UVC แบบติดผนัง

✔ เป็นโคมไฟ UVC ที่ใช้ติดตั้งภายในห้องที่มีระบบปรับอากาศหรือเครื่องปรับอากาศที่ช่วยให้อากาศถ่ายเทภายในห้องได้

✔ หากเป็นรุ่นที่มีฝากันแสงจะสามารถใช้งานได้ขณะมีคนอยู่ในห้อง

โคม UVC แบบติดเพดาน

✔ เป็นโคม UVC ที่ใช้ติดตั้งกับเพดานหรือภายในระบบปรับอากาศเพื่อทำการฆ่าเชื้อโรค

✔ เป็นโคม UVC ที่ช่วยให้อากาศภายในห้องปราศจากเชื้อโรค และหมุนเวียนได้เป็นอย่างดี

✔ สามารถฆ่าเชื้อแบบ 4 ทิศทางได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งเหมาะกับพื้นที่ปิดขนาดใหญ่ 

ซึ่งทาง YLN Electric ขอแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการใช้โคมจากหลอด UVC  ราคาคุ้มค่า สำหรับการติดตั้งเพื่อฆ่าเชื้อภายในอากาศในโรงงานหรือสำนักงาน ให้เลือกใช้เป็นโคมแบบติดผนังหรือแบบติดเพดาน เนื่องจากมีการติดตั้งและการทำงานที่เป็นระบบ ทำให้มีความอันตรายต่อร่างกายของคนน้อยกว่านั่นเอง

ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคในของเหลวหรือน้ำ 

น้ำหรือของเหลวก็สามารถใช้รังสี UVC ในการฆ่าเชื้อเพื่อทำลายไวรัสหรือแบคทีเรียที่ปะปนอยู่ในนั้นได้ ซึ่งเป็นการติดตั้งหลอดไฟในบริเวณที่น้ำหมุนเวียนผ่าน ซึ่งสามารถใช้ฆ่าเชื้อในการผลิตน้ำดื่มในโรงงานอุตสาหกรรม รวมไปจนถึงติดตั้งเพื่อฆ่าเชื้อในตู้ปลา หรือในสระว่ายน้ำ

ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวต่างๆ 

ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อข้อสุดท้าย คือ การนำไปใช้ในการฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ตัวอย่างการใช้งานก็เช่น การนำไปใช้ฆ่าเชื้อโรคบนภาชนะบรรจุอาหารหรือยา รวมไปจนถึงการฆ่าเชื้อบนอุปกรณ์ที่ใช้ทางการแพทย์ หรือใช้ภายในห้องแล็บ

ซึ่งเราขอแนะนำโคมไฟ UVC ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวต่าง ๆ ด้วยกันทั้งหมด 4 รูปแบบ ดังนี้

เครื่อง UVC แบบเคลื่อนย้ายได้

✔ เป็นโคม UVC ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย ใช้งานสะดวก

✔ มีขนาดที่เล็ก น้ำหนักเบา 

✔ สามารถฆ่าเชื้อโดยควบคุมผ่านรีโมทได้ (ภายในระยะ 50 เมตร)

โคมไฟ UVC พร้อมเซนเซอร์จับการเคลื่อนไหว

✔ เป็นโคม UVC ที่เพิ่มฟังก์ชันทางด้านความปลอดภัย ด้วยระบบเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

✔ สามารถฆ่าเชื้อโดยตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องได้

โคมไฟแบบราง UVC

✔ เป็นโคมหลอด UVC  ราคาคุ้มค่า ที่มีลักษณะเป็นราง

✔ เหมาะสำหรับการติดตั้งประจำตามห้องต่าง ๆ

โคมพร้อมหลอดไฟ UVC แบบตั้งโต๊ะ

✔ เป็นโคมหลอด UVC  ราคาคุ้มค่า ที่มีน้ำหนักเบามากที่สุด 

✔ สามารถเคลื่อนย้ายไปตามสถานที่ต่าง ๆ ได้ง่าย ใช้งานสะดวก

✔ มีฟังก์ชันตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วยเซนเซอร์

✔ เหมาะสำหรับพื้นที่หรือห้องขนาดเล็ก เช่น ห้องน้ำหรือห้องนอน

ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคบนวัตถุหรือสิ่งของ

นอกจากจะสามารถฆ่าเชื้อบนพื้นผิวต่าง ๆ ได้แล้ว เราขอแยกประสิทธิภาพของหลอด UVC  ออกเป็นอีกหนึ่งประสิทธิภาพ คือหลอดไฟชนิดนี้นั้นสามารถฆ่าเชื้อโรคบนวัตถุหรือสิ่งของได้ด้วยการใช้ตู้อบยูวีซี เพื่อลดความเสี่ยงในการส่งต่อเชื้อโรคไปในวงกว้าง

เนื่องจากในบางครั้งอาจมีเชื้อโรคหรือเชื้อไวรัสที่ติดอยู่กับสิ่งของต่าง ๆ ที่เราสัมผัส ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อต่าง ๆ และทำให้เราอาจได้รับเชื้อโรคมาอย่างไม่รู้ตัว ทำให้การใช้ตู้อบ UVC เป็นหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้เชื้อโรคที่อยู่บนสิ่งของเหล่านั้นถูกทำลาย

ซึ่งตัวอย่างของตู้อบ UVC ที่นิยมนำมาใช้ได้ทั้งในครัวเรือนและเครื่องฟอกอากาศในโรงงานนั้น ได้แก่

ตัวอย่างตู้อบ UVC

คุณสมบัติ

ตู้ UVC ขนาดความจุ 110L และ 77L

ทำจากวัสดุสเตนเลสสตีล (Stainless Steel) 

สามารถฆ่าเชื้อโรคได้รอบทิศทาง (360 องศา)

ตู้ UVC ขนาดความจุ 48L

ทำจากวัสดุพลาสติก ABS 

สามารถฆ่าเชื้อโรคได้รอบทิศทาง (360 องศา)

ประโยชน์ของหลอดไฟ UVC

การใช้งานหลอดฆ่าเชื้อนั้น มีประโยชน์มากมาย โดยได้มีการนำมาประยุกต์ใช้งานกับสิ่งต่างๆ เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานในสถานที่ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งประโยชน์ในการใช้งานนั้นจะแบ่งเป็น 3 หัวข้อหลักๆ นั่นก็คือ

✔ ประโยชน์ทางการแพทย์ 

✔ ประโยชน์สำหรับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ 

✔ ประโยชน์ต่อครัวเรือนที่ต้องการความสะอาดและปลอดภัยจากเชื้อโรค

ประโยชน์ทางการแพทย์

ประโยชน์ของหลอด UVC  นี้นั้นมีมากมาย แต่หลักๆ ที่คนส่วนมากรู้กันคือ เป็นหลอดไฟฆ่าเชื้อ ซึ่งมีการนำไปใช้ครั้งแรกโดยนำไปทำความสะอาดอุปกรณ์ในโรงพยาบาลและใช้ในงานวิจัยในแล็บวิทยาศาสตร์ในช่วงปี 1930 และได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยๆ จนค้นพบว่าหลอด UV ฆ่าเชื้อสามารถใช้กำจัดสิ่งสกปรกที่ปะปนอยู่ในอากาศ จึงนิยมนำมาใช้ในสถานพยาบาลและโรงพยาบาลหลายแห่ง เพื่อให้อากาศได้รับการผ่านรังสี UV และช่วยกำจัดเชื้อไวรัส และแบคทีเรียที่ปะปนอยู่ในอากาศ 

ประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ

✔ เพิ่มความสะอาด ปลอดภัย ลดการปนเปื้อนในกระบวนการผลิต 

✔ ช่วยฆ่าเชื้อโรคทั้งเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย รา เส้นใย หรือแม้กระทั่งยีสต์ได้

✔ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความสะดวก ง่ายดาย

✔ ทำให้โรงงานผ่านมาตรฐานความสะอาด ปราศจากเชื้อ

✔ สามารถฆ่าเชื้อได้หลากหลายพื้นผิว ทั้งในน้ำ ในอากาศ และบนพื้นผิววัตถุต่างๆ

นอกจากหลอดไฟ UVC ฆ่าเชื้อจะสามารถใช้ในทางการแพทย์ได้แล้ว มันยังสามารถใช้ในการเร่งปฏิกิริยาเคมีได้อีกด้วย ทำให้อุตสาหกรรมต่างๆ นำหลอด UVC  ไปใช้เพื่อผลิตสินค้าให้ได้ผลลัพธ์ที่เร็วขึ้น หรือใช้เพื่อตรวจสอบ และวิเคราะห์ชิ้นงาน เช่นใช้ในการวิเคราะห์แร่ธาตุต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการใช้หลอด UV ฆ่าเชื้อ กับกระบวนการผลิตอาหาร ไม่ว่าจะเป็นการใช้ยืดระยะเวลาวันหมดอายุของอาหารหรือทำลายแบคทีเรียบนพื้นผิวอีกด้วย

ซึ่งตัวอย่างของการใช้งานหลอด UVC  ฆ่าเชื้อระบบแสงเพื่อโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แก่

อุตสาหกรรมน้ำดื่ม

กระบวนการผลิตน้ำดื่มนั้นจำเป็นจะต้องเน้นในเรื่องของความสะอาด ปราศจากเชื้อโรค และการปนเปื้อนต่าง ๆ การใช้หลอดฆ่าเชื้อจากรังสี UVC นั้นจึงเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะสามารถฆ่าเชื้อโรคในน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมน้ำดื่มที่ใช้หลอดยูวีซีนั้นเป็นโรงงานที่ผ่านมาตรฐานด้านความสะอาด สามารถผลิตน้ำดื่มที่สะอาด และสามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยนั่นเอง 

อุตสาหกรรมอาหาร

สำหรับอุตสาหกรรมอาหารนั้นก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ต้องเน้นในเรื่องของความสะอาดเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมน้ำดื่ม เพื่อไม่ให้อาหารมีการปนเปื้อนเชื้อโรค เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย รา เส้นใย หรือแม้กระทั่งยีสต์ การใช้หลอดไฟฆ่าเชื้อจึงเป็นคำตอบที่จะสามารถช่วยให้โรคงานอุตสาหกรรมอาหารต่าง ๆ สามารถผลิตอาหารที่สะอาด ปลอดภัย เพื่อไม่ให้เชื้อโรคต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคนั่นเอง 

นอกจากนี้โรงงานอุตสาหกรรมอาหารยังสามารถนำหลอดฆ่าเชื้อจากรังสี UVC มาใช้ฆ่าในอากาศในห้องเย็นบ่มเนื้อสัตว์ได้อีกด้วย

อุตสาหกรรมผลิตเครื่องสำอาง

อีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่จำเป็นจะต้องคำนึงถึงความสะอาด ไม่มีเชื้อโรคเจือปนนั่นก็คืออุตสาหกรรมผลิตเครื่องสำอาง เนื่องจากเครื่องสำอางนั้นเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคจะต้องนำไปใช้กับผิวหน้าหรือผิวหนังของตนเองโดยตรง การปนเปื้อนเชื้อโรคอาจทำให้เกิดผลกระทบกับต่าง ๆ กับผู้บริโภคได้ เช่น มีอาการแพ้ บวมแดง มีผื่นคัน เป็นต้น ดังนั้นการที่อุตสาหกรรมผลิตเครื่องสำอางได้มีการเลือกใช้หลอด UVC  ราคาคุ้มค่าจะทำให้สามารถผลิตเครื่องสำอางได้อย่างสะอาด ปลอดภัย ได้นั่นเอง

อุตสาหกรรมผลิตยาและเวชภัณฑ์

อุตสาหกรรมการผลิตยาและเวชภัณฑ์เป็นอีกอุตสาหกรรมที่จะต้องรักษาความสะอาดให้กระบวนการการผลิตปราศจากการปนเปื้อนอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเจือปนและผสมเข้าไปกับตัวยาที่เป็นสิ่งที่ใช้รักษาและบรรเทาโรคหรืออาการต่าง ๆ ทำให้อุตสาหกรรมการผลิตยาและเวชภัณฑ์สามารถใช้หลอดฆ่าเชื้อจากรังสี UVC ในการฆ่าเชื้อ เพื่อให้ตัวยามีคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และไม่ปนเปื้อนสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ ที่อาจเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยได้

อุตสาหกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ต่างๆ

สำหรับตัวอย่างอุตสาหกรรมที่มักมีการใช้งานหลอด UVC  ในการฆ่าเชื้อโรคอุตสาหกรรมสุดท้ายนี้ คืออุตสาหกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จะต้องมีการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้บรรจุภัณฑ์มีการปนเปื้อนและขาดมาตรฐานความปลอดภัยในการนำไปใช้ 

ประโยชน์สำหรับการใช้งานในระดับครัวเรือน

หลอดไฟยูวีรังสี UVC นอกจากจะสามารถใช้งานทางการแพทย์และภาคอุตสาหกรรมได้แล้ว ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการใช้งานในระดับครัวเรือนได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น ตู้อบฆ่าเชื้อ กล่องฆ่าเชื้อ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม การใช้งานนั้นจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ 

โดยการประยุกต์ใช้งานหลอดฆ่าเชื้อจากรังสี UVC ในระดับครัวเรือนนั้นสามารถทำเป็นกล่องฆ่าเชื้อได้ด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : เลือกกล่องสำหรับทำกล่องฆ่าเชื้อ เช่น กล่องโลหะ ที่รังสี UVC ไม่สามารถลอดผ่านได้ 

ขั้นตอนที่ 2 : นำหลอด UVC  ราคาคุ้มค่า ที่มีมาตรฐานจำนวน 2 หลอด มาประกอบเข้าไปในกล่อง

ขั้นตอนที่ 3 : ยึดหลอด UV ฆ่าเชื้อที่ได้ทำการติดตั้งให้สมบูรณ์และมีความแข็งแรง

ขั้นตอนที่ 4 : เจาะรูกล่องฆ่าเชื้อ เพื่อทำการเชื่อมสายไฟกับหลอดยูวีซี

ขั้นตอนที่ 5 : ติดตะแกรงภายในกล่องฆ่าเชื้อให้ห่างจากหลอดยูวีซีทุก ๆ หลอดประมาณ 5-10 ซ.ม. เพื่อใช้สำหรับการวางวัตถุที่ต้องการฆ่าเชื้อ

ขั้นตอนที่ 6 : ทำฝาปิดให้มิดชิด ห้ามให้มีรังสี UVC เล็ดลอดออกมาภายนอกกล่องฆ่าเชื้อโดยเด็ดขาด

สรุปประโยชน์ของหลอดไฟรังสี UVC

จากที่ได้เห็นถึงประโยชน์ของหลอดไฟรังสี UVC แล้ว เราสามารถสรุปออกมาเป็นตารางได้ดังนี้

ประโยชน์ของหลอดไฟรังสี UVC

ประโยชน์ของหลอดไฟรังสี UVC

ประโยชน์ทางการแพทย์

 • ใช้ฆ่าเชื้อโรคในอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ
 • ใช้ฆ่าเชื้อโรคในห้องแล็บ
 • ใช้ฆ่าเชื้อผ่านระบบปรับอากาศ 

ประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ

 • ใช้ฆ่าเชื้อโรคในน้ำดื่ม 
 • ใช้ฆ่าเชื้อโรคในอาหาร
 • ใช้ฆ่าเชื้อโรคบนบรรจุภัณฑ์ต่างๆ
 • ใช้ฆ่าเชื้อโรคในกระบวนการผลิต

ประโยชน์ต่อครัวเรือน

 • ประยุกต์ใช้งานเป็นตู้อบฆ่าเชื้อ

นอกจากสถานที่เหล่านี้หลอดฆ่าเชื้อยังสามารถใช้ในสถานที่อื่น ๆ เพื่อประโยชน์และการใช้งานที่แตกต่างกันได้ เช่น

 • ห้องแล็บทางวิทยาศาสตร์ : 

ใช้สำหรับการฆ่าเชื้อโรคก่อนและหลังการปฏิบัติงานในห้องแล็บ รวมถึงใช้ฆ่าเชื้อโรคบนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อาจปนเปื้อน

 • ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า : 

ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคบริเวณต่าง ๆ ของร้าน ทั้งชั้นวางสินค้า รถเข็น และเคาน์เตอร์ โดยมักจะใช้งานช่วงก่อนหรือหลังเปิดทำการ นอกจากนี้สำหรับห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ ยังสามารถใช้ฆ่าเชื้อในระบบปรับอากาศได้อีกด้วย

 • ร้านทำผมหรือร้านเสริมสวยต่าง ๆ : 

ใช้สำหรับการฆ่าเชื้อโรคบริเวณห้องรับรองลูกค้าหรือบริเวณที่ลูกค้านั่งรอทั้ง พื้น กระจก เก้าอี้ และส่วนต่าง ๆ ก่อนหรือหลังเปิดทำการ

 • โรงเรียน สถานศึกษา : 

ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคบริเวณต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาทั้งห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ ผนังห้อง  โดยมักจะใช้งานช่วงก่อนการเปิดภาคการศึกษา

 • สำนักงาน ออฟฟิศ : 

ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคบริเวณต่าง ๆ ของสำนักงาน ทั้งห้องทำงาน ห้องประชุม ทางเดิน ก่อนหรือหลังการเข้างาน นอกจากนี้สำหรับสำนักงานใหญ่ ๆ ยังสามารถใช้ฆ่าเชื้อในระบบปรับอากาศได้อีกด้วย

 • ธนาคาร : 

ใช้หลอดไฟฆ่าเชื้อในการฆ่าเชื้อโรคบนธนบัตร และเครื่องกดเงิน เป็นต้น

 • โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท :

ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคทั่วทั้งบริเวณของโรงแรม ที่พัก หรือรีสอร์ท ไม่ว่าจะเป็นห้องพักและสถานที่ส่วนกลางต่าง ๆ  

 • ร้านอาหาร : 

ใช้สำหรับการฆ่าเชื้อโรคบริเวณต่าง ๆ ของร้านอาหาร รวมถึงบนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น จาก ช้อน ส้อม เป็นต้น

 • ห้องน้ำ :

ใช้สำหรับการฆ่าเชื้อโรคบริเวณอ่างล้างหน้า โถส้วม และสามารถฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบปรับอากาศได้อีกด้วย

ข้อควรระวังของหลอด UV ฆ่าเชื้อ

ถึงแม้จะมีประโยชน์มากมาย แต่รังสี UVC นี้ ไม่สามารถหาพบได้ในธรรมชาติ เนื่องจากเป็นคลื่นรังสีที่ไม่สามารถผ่านชั้นโอโซนมาที่ผิวโลกได้ ดังนั้นจึงต้องมีการใช้หลอดสังเคราะห์เพื่อให้เป็นแหล่งกำเนิดรังสี UVC นี้ขึ้นมา 

แต่อย่างไรก็ตามผลของมันนั้นก็ยังมีข้อควรระวังอยู่ เพราะสามารถเป็นอันตรายต่อร่างกายของคนเราได้เช่นกัน เนื่องจาก หลอด UV ฆ่าเชื้อมีแสง UVC ที่มีความยาวคลื่นอยู่ที่ประมาณ 200-280 นาโนเมตร ซึ่งเป็นรังสีที่ค่อนข้างเป็นอันตรายต่อร่างกายถ้าหากกระทบผิวหนังตรงๆ เป็นระยะเวลานาน เพราะอาจจะเป็นสาเหตุทำให้ผิวหนังไหม้ หรือสามารถทำให้เยื่อบุตาอักเสบได้ ซึ่งถ้าได้รับแสงรังสี UVC มากเกินไปเป็นระยะเวลาหนึ่ง อาจจะทำให้สูญเสียการมองเห็นได้นั่นเอง

ข้อควรระวังอีกอย่างสำหรับการใช้งานทางการแพทย์ คือ เมื่อใช้รังสี UVC ที่มาจากหลอดไฟฆ่าเชื้อนการทำลายเชื้อโรค ต้องให้รังสีนั้นโดนเชื้อโรคโดยตรงเท่านั้น เพราะถ้ามีอะไรมาขวางกั้นอยู่ระหว่างเชื้อนั้น เชื้อไวรัสเหล่านั้นก็จะไม่ถูกทำลาย และอาจทำให้มีผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมากยิ่งขึ้น 

เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ต้องใช้งาน จึงควรจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบเพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ร่างกายได้

นั่นจึงแสดงให้เห็นว่าการใช้หลอดไฟประเภทนี้มีทั้งข้อดีและข้อควรระวัง ดังนั้นเราจึงควรศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ก่อน ว่ามีวิธีการใช้งานอย่างไรและมีการติดตั้งที่ถูกต้องแบบใดบ้าง เพื่อที่เราจะได้รู้จักวิธีป้องกัน และนำหลอดไฟ UVC ฆ่าเชื้อไปใช้แล้วก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด เพราะยังมีอีกหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ต้องการใช้ในการฆ่าเชื้อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัส เชื้อรา ยีสต์ หรือเชื้อแบคทีเรียอื่นๆ ที่อยู่ได้ทั้งในอากาศหรือในน้ำ ทำให้หลอด UV ฆ่าเชื้อเป็นที่นิยมมากในสังคมปัจจุบัน 

หลักปฏิบัติหากต้องการใช้งานหลอดไฟ UVC ฆ่าเชื้อ

ในการจะใช้งานหลอด UVC  ให้ปลอดภัยนั้น ไม่ว่าจะนำไปใช้ในทางการแพทย์หรือใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ผู้ใช้งานจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเป็นสำคัญ เพราะหากใช้อย่างไม่ระมัดระวัง ก็จะทำให้มีอันตรายมากมายตามมาตามที่ได้กล่าวไป ซึ่งหลักในการปฏิบัติหากต้องการใช้งานหลอดไฟประเภทนี้ให้ปลอดภัยและไม่ได้รับอันตรายจากการใช้งานคือ

 • สวมใส่แว่นตากันแสง UVC เพื่อไม่ให้รังสี UVC เข้ามากระทบตาโดยตรง
 • ใส่เสื้อผ้าที่มิดชิด ไม่ให้มีบริเวณที่ผิวหนังสัมผัสกับแสงหรือรังสีจากหลอดไฟ UVC
 • ใส่ถุงมือหากต้องการหยิบจับสิ่งของต่างๆ ในขณะใช้งานหลอดไฟชนิดนี้
 • ติดตั้งป้ายเตือน หรือสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามีการใช้งานหลอด UVC  อยู่
 • กำหนดระยะเวลาในการใช้งานหลอดไฟที่มีรังสี UVC เพื่อให้รับรู้ถึงเวลาในการใช้งาน และเลี่ยงการรับรังสียูวีนานเกินไปจนเกิดอันตรายต่างๆ 

ติดตั้งหลอดไฟรังสี UVC สำหรับฆ่าเชื้ออย่างไรให้ปลอดภัย

อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องรู้ก่อนการใช้งานหลอดไฟรังสี UVC สำหรับฆ่าเชื้อโรคนั่นคือการนำไปติดตั้งให้ปลอดภัยต่อการใช้งาน สิ่งที่ต้องคำนึงถึงมีดังนี้

ติดตั้งในสถานที่ที่จำเป็นต่อการใช้งานเท่านั้น

เนื่องจากหลอดไฟ UVC เป็นการใช้รังสี UVC ที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ การใช้งานจึงควรใช้งานเฉพาะทาง และนำไปใช้ในสถานที่ที่จำเป็นต่อการใช้งานและต้องการใช้เพื่อฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย หรือไวรัสเท่านั้น 

ติดตั้งหลอดไฟในที่ที่มีการติดตั้งป้ายเตือนในการใช้งาน

ในบริเวณที่ติดตั้ง จำเป็นจะต้องเป็นสถานที่ที่มีการติดตั้งป้ายเตือนหรือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการใช้งานควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้ผผู้อื่นรู้อยู่เสมอว่าได้มีการใช้หลอดไฟรังสี UVC อยู่ในขณะนี้

ปัจจัยในการติดตั้งหลอด UVC  ในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

เพื่อให้การใช้งานหลอดไฟยูวีซีนั้นมีความปลอดภัยและได้รับประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน เราจึงจะมาบอกถึงปัจจัยที่เราจะต้องคำนึงถึงในการนำหลอดไฟยูวีซีไปติดตั้ง เพื่อให้หลอดไฟนั้นสามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการติดตั้งหลอด UV ฆ่าเชื้อในสถานที่ต่าง ๆ มี4 ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงด้วยกัน ได้แก่

✔ พื้นที่ 

✔ พื้นผิวที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ 

✔ ความปลอดภัยในการใช้งาน

✔ ความชื้นในอากาศ  

1. พื้นที่ 

ปัจจัยแรกที่จะต้องคำนึงถึงในการนำหลอดฆ่าเชื้อจากรังสี UVC มาติดตั้งนั้นคือเรื่องของพื้นที่และขนาดของพื้นที่ที่ต้องการนำไปติดตั้ง เพื่อให้สามารถคำนวณได้ว่าในการติดตั้งให้หลอดไฟยูวีซีมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรคสูงสุดนั้น จะต้องใช้หลอดไฟทั้งหมดกี่ดวง เพราะแน่นอนว่ายิ่งพื้นที่ที่ต้องการฆ่าเชื้อกว้างมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งต้องใช้หลอดยูวีซีในจำนวนที่มากยิ่งขึ้นเท่านั้น 

นอกจากนี้พื้นที่ที่จะสามารถติดตั้งหลอดไฟยูวีซีได้นั้น จะต้องเป็นพื้นที่ปิดที่มีความมิดชิด และจะต้องไม่มีบริเวณใดที่รังสี UVC สามารถลอดผ่านออกไปทำอันตรายต่อผู้ที่รับรังสีแบบไม่มีการป้องกันได้

2. พื้นผิว

ปัจจัยต่อมาคือเราต้องรู้ว่าการติดตั้งหลอดไฟฆ่าเชื้อจากรังสี UVC นั้น เราต้องการนำไปใช้ฆ่าเชื้อโรคในพื้นผิวแบบไหน เนื่องจากหลอดไฟยูวีซีสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทั้งในน้ำ ในอากาศ หรือบนพื้นผิววัตถุต่าง ๆ ทำให้การใช้การ การติดตั้ง และค่าความต้านทานแสงยูวีในการใช้งานในแต่ละพื้นผิวนั้นมีความแตกต่างกัน เช่น การใช้หลอดยูวีซีเพื่อฆ่าเชื้อในน้ำ จะต้องมีการใช้แก้วควอตซ์และใช้รังสีที่มีความเข้มมากขึ้นหรือมีวัตต์ที่สูงขึ้น เพราะการใช้หลอดยูวีซีเพื่อฆ่าเชื้อในน้ำมีค่าความต้านทานของหลอดไฟยูวีซีที่สูงกว่าการฆ่าเชื้อในอากาศนั่นเอง

3. ความปลอดภัย 

แน่นอนว่าความปลอดภัยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้ในการเลือกติดตั้งหลอดไฟยูวีซีในสถานที่ต่าง ๆ เพราะหลอดไฟยูวีซีนั้นหากมีการติดตั้งและการใช้งานที่ไม่ถูกวิธี รวมถึงไม่มีการป้องกันที่ดีพอนั้น ก็อาจทำให้ผู้ที่สัมผัสรังสีได้รับผลกระทบต่าง ๆ ทั้งต่อดวงตาและต่อผิวหนัง เช่น ตาหรือผิวหนังอักเสบ เกิดการระคายเคือง และอาจร้ายแรงถึงขั้นเป็นมะเร็งจากการได้รับรังสีติดต่อกันเป็นเวลานานมากเกินไปได้อีกด้วย

ดังนั้นในการติดตั้งหลอดไฟยูวีซีในสถานที่ต่าง ๆ เราจะต้องมีการควบคุมการใช้งานหลอดไฟและให้ทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ไม่มีอันตรายใด ๆ เกิดขึ้นจากการใช้งานหลอดไฟชนิดนี้

4. ความชื้นในอากาศ 

ความชื้นในอากาศ ปัจจัยข้อสุดท้ายในการติดตั้งหลอดฆ่าเชื้อจากรังสี UVC หรือโคมไฟ UVC ในสถานที่ต่าง ๆ ที่สำคัญไม่แพ้ข้ออื่น ๆ เพราะหากอากาศมีความชื้นมากเกินไป ก็จะทำให้ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคของหลอดไฟยูวีซีนั้นมีลดน้อยลง อีกทั้งความชื้นในอากาศที่มากเกินไปก็ยังมีผลกระทบต่อขั้วหรือบัลลาสต์ของหลอดไฟอีกด้วย 

สรุปอันตรายจากการใช้หลอดไฟรังสี UVC 

ข้อควรระวัง 

หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

ห้ามให้รังสียูวีเข้าสู่ตาโดยตรง

 • ใส่แว่นตาหรืออุปกรณ์ปกป้องดวงตาในขณะใช้งานหลอดไฟที่มีรังสี UVC

ห้ามให้รังสีกระทบหรือสัมผัสบริเวณผิวหนัง

 • ใส่เสื้อผ้าที่รัดกุม แน่นหนา และไม่มีบริเวณที่แสงลอดผ่านเข้าสู่ผิวหนัง

ห้ามอยู่ในบริเวณที่มีรังสี UVC แบบไม่มีการป้องกันในระยะเวลาที่นานเกินไป

 • กำหนดระยะเวลาในการใช้งานหลอดไฟที่มีรังสี UVC และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
หลักการเลือก หลอดไฟรังสี UVC ที่ปลอดภัย

การเลือกซื้อหลอดไฟรังสี UVC เพื่อการใช้งานที่เต็มประสิทธิภาพ และได้รับความปลอดภัย จะต้องคำนึงถึงเรื่องต่างๆ ดังนี้

 • เลือกหลอดไฟ UVC ที่มียี่ห้อ หรือแบรนด์ที่มีมาตรฐาน
 • เลือกหลอดไฟรังสี UVC ที่จัดจำหน่ายโดยผู้แทนจำหน่ายที่มีความน่าเชื่อถือ
 • เลือกหลอดไฟรังสี UVC ที่ได้รับจากรับรองมาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยและผ่านการทดสอบมาตรฐานสินค้า
 • เลือกหลอดไฟ UV ราคาสมเหตุสมผลที่จำหน่ายในร้านที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นหลอด UVC  ราคาคุ้มค่าที่มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายตามความต้องการของตนเอง
 • เลือกหลอดไฟรังสี UVC ที่มีกำลังวัตต์หรือกำลังไฟที่เหมาะสมกับสถานที่ที่นำไปติดตั้งเพื่อการใช้งานที่เหมาะสม
 • เลือกหลอดไฟรังสี UVC ที่ใช้วัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ผ่านกระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัย
 • เลือกหลอดไฟรังสี UVC ที่มีการให้รายละเอียด จำนวนวัตต์ของหลอดไฟที่ชัดเจน

3 กลยุทธ์เลือกหลอด UVC  ราคาคุ้มค่า มีมาตรฐาน ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

เพื่อให้ทุกท่านสามารถเลือกซื้อหลอดไฟยูวีซีที่มีคุณภาพ ใช้งานได้อย่างยาวนานในราคาที่ดีและคุ้มค่าที่สุด YLN Electric จึงได้รวมกลยุทธ์ 3 ข้อที่ต้องรู้ก่อนการเลือกซื้อหลอดไฟยูวีซีให้มีมาตรฐาน ปลอดภัย และสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมาใช้ทุกคนแล้ว!

ในการเลือกซื้อหลอด UVC  ให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย ในประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคที่สูงที่สุดและเหมาะสมกับสถานที่ที่จะนำไปติดตั้งนั้น เราจะต้องเลือกซื้อหลอดยูวีซีโดยใช้กลยุทธ์ทั้ง 3 ข้อ ดังนี้

✔ เลือกซื้อหลอดไฟรังสี UVC โดยดูจากอายุการใช้งาน 

✔ เลือกซื้อหลอดไฟรังสี UVC โดยดูจากความเข้มของรังสี UVC

✔ เลือกซื้อหลอดไฟรังสี UVC โดยห้ามพลาดการตรวจสอบมาตรฐานต่าง ๆ ที่ต้องมี

กลยุทธ์ที่ 1 : เลือกซื้อหลอดไฟรังสี UVC โดยดูจากอายุการใช้งาน 

แน่นอนว่าหลอดไฟที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน จะทำให้เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มากมาย หลาย ๆ คนจึงมักเลือกซื้อหลอดไฟรังสี UVC ที่มีอายุการใช้งานที่มากที่สุดเนื่องจากหลอดไฟแต่ละชิ้นนั้นมีอายุการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยเราควรตรวจสอบข้อมูลในส่วนนี้จากคำอธิบายของสินค้า (ภายในเว็บไซต์) หรือดูที่ข้อความระบุอายุการใช้งานที่ข้างกล่อง เพื่อให้อายุการใช้งานของหลอดไฟสอดคล้องกับราคามากที่สุดตามที่เราต้องการ

กลยุทธ์ที่ 2 : เลือกซื้อหลอดไฟรังสี UVC โดยดูจากความเข้มของรังสี UVC

การเลือกซื้อหลอดฆ่าเชื้อจากรังสี UVC หรือโคมไฟ UVC นั้น แน่นอนว่าในการนำไปใช้จะต้องเป็นการนำไปใช้ฆ่าเชื้อโรคในสถานที่ต่าง ๆ นั่นจึงทำให้ในการเลือกซื้อหลอดไปจากรังสี UVC ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้จริงและมีประสิทธิภาพสูงสุด เราจะต้องตรวจสอบและดูความเข้มและความยาวคลื่นของรังสี UVC ว่าอยู่ที่ประมาณ 200-280 นาโนเมตรหรือไม่ เพราะหากไม่ใช่นั่นอาจแสดงว่าหลอดไฟนั้นไม่ได้ใช้รังสี UVC จริง ๆ และไม่ได้มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคนั่นเอง

กลยุทธ์ที่ 3 : เลือกซื้อหลอดฆ่าเชื้อโดยห้ามพลาดการตรวจสอบมาตรฐานต่าง ๆ ที่ต้องมี
การตรวจสอบมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและการยืนยันถึงคุณภาพของการใช้งานหลอดไฟยูวีซีในสถานที่ต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยในการเลือกซื้อหลอดไฟรังสี UVC ให้มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน และสามารถนำไปใช้งานเพื่อการฆ่าเชื้อโรคในสถานที่ต่าง ๆ ได้จริง 

โดยมาตรฐานต่าง ๆ ที่เราควรตรวจสอบก่อนการเลือกซื้อหลอด UVC  นั้น ได้แก่ 

มาตรฐานหลอด UVC  ที่ตรวจสอบได้

คำอธิบาย

The International Organization for Standardization; ISO (มาตรฐาน ISO 15858:2016, UV-C Device และ มาตรฐาน ISO 14644 -1: 1999) 

เป็นมาตรฐานสำคัญในระดับสากลที่ครอบคลุมถึงทุกประเภทของธุรกิจ โดยแบ่งไปตามประเภทต่าง ๆ ซึ่งหลอดยูวีซีนั้นก็เป็นสินค้าที่จำเป็นจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน The International Organization for Standardization; ISO นี้เช่นเดียวกัน 

CDC (Centers for Disease Control and Prevention)

เป็นมาตรฐานที่ยืนยันถึงประสิทธิภาพในการใช้งานในโรงพยาบาล

ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air – Conditioning Engineers)

เป็นมาตรฐานที่ยืนยันถึงประสิทธิภาพในการใช้งานสำหรับระบบปรับอากาศ

WHO (World Health Organization) 

เป็นมาตรฐานที่ยืนยันถึงประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค

UL (Underwriters Laboratories)

เป็นมาตรฐานที่แสดงถึงความปลอดภัยของสินค้า โดยการตรวจสอบและการรับรองในมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จากองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

รู้จักหลอดไฟ UV ชนิดอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพไม่แพ้หลอด UVC

นอกจากหลอดไฟ UVC หรือหลอดไฟฆ่าเชื้อแล้ว ยังมีหลอดไฟที่อาศัยประสิทธิภาพของรังสีอัลตร้าไวโอเลต หรือรังสี UV อีก 2 ชนิด คือ หลอดไฟ UVA และ หลอดไฟ UVB ซึ่งหลอดไฟทั้ง 2 ประเภทนี้นั้นก็มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน ดังนี้

หลอดไฟ UVA

หลอดไฟ UVA เป็นหลอดไฟที่มีคลื่นของรังสีอัลตร้าไวโอเลต หรือรังสี UV ที่ยาวที่สุดเมื่อเทียบกับหลอดไฟ UVB และหลอดไฟ UVC จึงไม่ถูกจัดเป็นหลอดฆ่าเชื้อ เนื่องจากมีความยาวคลื่นอยู่ที่ประมาณ 320 – 400 นาโนเมตร ทำให้มีความเข้มข้นของรังสีและประสิทธิภาพในการเผาไหม้ที่น้อยกว่ารังสี UV  ประเภทอื่น 

การนำหลอดไฟ UVA ไปใช้ประโยชน์  

ไม่ใช่แค่หลอด UVC  ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย หลอดไฟ UVA ก็มีประสิทธิภาพการใช้งานที่สูงและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะประโยชน์ทางด้านการแพทย์ การรักษา การสืบสวนสอบสวน การเกษตร และประโยชน์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้

ประโยชน์ทางการแพทย์

 • ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาเด็กที่มีอาการตัวเหลือง
 • ใช้สำหรับการบำบัดโรคทางผิวหนังบางชนิด

ประโยชน์ทางการสืบสวนสอบสวน

 • ใช้ตรวจสอบร่องรอยหรือคราบต่าง ๆ ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น
 • ใช้ในการตรวจสอบและทดสอบธนบัตรปลอม

ประโยชน์ทางการเกษตร

 • ใช้เป็นหลอดไฟในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชบางชนิด
 • ใช้สำหรับการดักจับแมลง 

ประโยชน์อื่น ๆ 

 • ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตเครื่องอาบแดด
 • ใช้ประกอบการตกแต่งเวทีการแสดงต่าง ๆ 

หลอดไฟ UVB 

สำหรับหลอดไฟ UVB นั้นจะมีความยาวคลื่นอยู่ที่ประมาณ 290 – 320 นาโนเมตร เป็นหลอดไฟที่มีความยาวคลื่นของรังสีอัลตร้าไวโอเลต หรือรังสี UV อยู่ในระดับกลาง หรือก็คือมีความเข้มข้นของรังสี UV ที่มากกว่าหลอดไฟ UVA แต่เข้มข้นน้อยกว่าหลอดไฟ UVC หรือโคมไฟ UVC นั่นเอง

การนำหลอดไฟ UVB ไปใช้ประโยชน์  

ประโยชน์ของหลอดไฟ UVB นั้นมีอยู่มากมายไม่แพ้หลอดไฟ UVA และหลอด UVC  เนื่องจากตอบโจทย์ทั้งทางด้านการแพทย์ และการเลี้ยงสัตว์บางชนิด ดังนี้

ประโยชน์ทางการแพทย์

 • มักถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน
 • มักถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโรคด่างขาว
 • มักถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโรคภูมิแพ้ทางผิวหนัง

ประโยชน์ทางการเลี้ยงสัตว์

 • ใช้สำหรับการเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานบางชนิด
 • ใช้สำหรับการเลี้ยงสัตว์กลางคืนบางชนิด

และแน่นอนว่าที่ YLN Electric นอกจากจะจำหน่ายหลอด UVC  แล้ว ยังพร้อมจำหน่ายหลอดไฟหลากหลายประเภท ครอบคลุมถึงหลอดไฟ UVA และ หลอดไฟ UVB อีกด้วย

หลอดไฟมีคุณภาพ สินค้ามาตรฐานสากลต้องที่ YLN Electric

“รวมหลอด UVC  ราคาคุ้มค่า ที่คุณต้องห้ามพลาด!” 

✔ จำหน่ายสินค้าคุณภาพดี หลอด UVC  ราคาคุ้มค่าจากแบรนด์ดัง อาทิเช่น OSRAM, TOSHIBA และ PHILIPS

✔ พร้อมบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มใจ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดในการเลือกซื้อหลอดยูวีซี

✔ การันตีความน่าเชื่อถือ ด้วยการดำเนินการมายาวนานกว่า 50 ปี

✔ พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับหลอดไฟทุกประเภทอย่างมืออาชีพโดยผู้เชี่ยวชาญ 

✔ สินค้าตอบโจทย์ทุกการใช้งานและสถานที่ ไม่ว่าจะระดับอุตสาหกรรมหรือครัวเรือน

หลอดไฟ UVC และสินค้าทุกชิ้นได้รับการรับรองมาตรฐาน และมีใบรับรองอย่างเป็นทางการ

✔ ครบ จบ ด้วยบริการจัดส่งถึงมือทุกท่านอย่างรวดเร็วและปลอดภัย

รวมหลอดไฟที่ YLN Electric จำหน่าย

ไม่ได้จำหน่ายแค่หลอดไฟ UVC หรือหลอด UV ฆ่าเชื้อคุณภาพดีเพียงเท่านั้น เพราะเรายังจำหน่ายหลอดไฟหลากหลายชนิดตามประเภทการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนี้

Medical & Science การแพทย์และวิทยาศาสตร์ 

 • หลอดโปรเจคชั่น
 • หลอดไฟฆ่าเชื้อ หลอด UVA UVB และหลอด UVC  
 • หลอดเครื่องมือทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ 

Personal & Decoration ตกแต่งและใช้งานทั่วไป

 • หลอด LED 
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป
 • หลอดฟลูออเรสเซนต์
 • หลอดอินแคนเดสเซนต์
 • หลอดฮาโลเจน

Industrial อุตสาหกรรม โรงงาน 

 • หลอดอินฟาเรด
 • หลอด HID (High Intensity Discharge)
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าในอุตสาหกรรม

Entertainment อุตสาหกรรมบันเทิง

 • หลอดเมทัลฮาไลด์สำหรับอุตสาหกรรมบันเทิง
 • หลอดฟลูออเลสเซนต์สำหรับอุตสาหกรรมบันเทิง
 • หลอดฮาโลเจนสำหรับอุตสาหกรรมบันเทิง
 • หลอดพาร์สำหรับอุตสาหกรรมบันเทิง

และแน่นอนว่าหลอดไฟประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะหลอด UVC  หรือโคมไฟ UVC ที่จะนำไปใช้งานนั้น จะต้องมีคุณภาพดี มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูง และที่สำคัญคือจะต้องมีความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานอีกด้วย ทาง YLN Electric จึงได้ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยในการใช้งาน ผ่านการคัดสรรสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล เพราะหลอด UV ฆ่าเชื้อที่ดีควรเป็นหลอดไฟที่ได้รับการรับรองว่ามีคุณภาพสูง สามารถนำไปใช้ฆ่าเชื้อโรคในสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้หลอดไฟของ YLN Electric นั้นเป็นหลอดไฟฆ่าเชื้อจากแบรนด์ดังที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและความปลอดภัยอย่างแน่นอน

ทุกท่านสามารถมั่นใจได้ว่าเราเป็นตัวแทนจำหน่ายหลอดไฟที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและการันตีว่ามีคุณภาพและความปลอดภัยของหลอดฆ่าเชื้อทั้งหลอดไฟ UVA (หลอด Blacklight)  , หลอดไฟ UVB และ หลอด UVC   ที่สูง เพราะฉะนั้นหากท่านใดที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลของหลอดไฟ UVCเพิ่มเติม ได้ที่

 • LINE: @ylne 
 • โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-622-4835

Buy_UVC

แบรนด์

***หมายเหตุ ใน website อาจจะมีข้อมูลแบรนด์ และประเภทของสินค้าไม่ครบ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official Account ด้านล่าง***

บริการ

บริษัทขนส่ง