การเลือกหลอดไฟในบ้านทั้งปลอดภัย ประหยัดเงิน

การเลือกหลอดไฟในบ้านสำหรับฆ่าเชื้อโรค

การเลือกหลอดไฟในบ้านสำหรับฆ่าเชื้อโรค

หลอดไฟเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กภายในบ้านแต่กลับมีความสำคัญอย่างมากมาย ไม่เพียงแต่การให้แสงสว่างในบริเวณที่ต้องการแล้ว การเลือกหลอดไฟในบ้านบางประเภทยังมีคุณสมบัติพิเศษที่มากกว่าการให้แสงสว่างซ่อนอยู่ ยกตัวอย่างเช่น หลอด UVC ที่มีคุณสมบัติสามารถฆ่าเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี เป็นต้น ฉะนั้นการเลือกหลอดไฟสำหรับใช้ภายในครัวเรือนควรนึกถึงประโยชน์ใช้สอยเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการใช้งานที่ครอบคลุม นอกจากนี้ควรมีวิธีการเลือกซื้อหลอดไฟให้ถูกประเภท เพื่อการใช้งานที่ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น

ทำความรู้จักหลอดไฟ “UVC” ก่อนการเลือกหลอดไฟในบ้าน

ก่อนการเลือกหลอดไฟในบ้านนั้น YLN Electric อยากให้คุณได้รู้จักกับหลอด UVC ที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อหลอดไฟให้ดียิ่งขึ้น และช่วยให้คุณได้ทำการเลือกหลอดไฟให้เหมาะกับความต้องการมากยิ่งขึ้น!

การเลือกหลอดไฟในบ้านประเภทหลอด UVC ทำงานอย่างไร?

ประเภทหลอด UVC คือหลอดไฟที่สามารถแผ่รังสีฆ่าเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และเส้นใยต่างๆ ที่มองไม่เห็นได้ด้วยการฉายแสงทำให้เชื้อโรคต่างๆ หยุดการทำงานลง และนอกจากนี้การเลือกหลอดไฟในบ้านประเภทหลอด UVC ยังช่วยยับยั้งไวรัส SARS-CoV-2 ได้ 99% ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

หลอด UVC สำหรับการเลือกหลอดไฟในบ้านมีประโยชน์อย่างไรบ้าง?

การเลือกหลอดไฟในบ้านประเภทหลอด UVC เปรียบเสมือนเครื่องฆ่าเชื้อ ในรูปแบบของหลอดไฟที่สามารถนำมาปรับใช้งานในชีวิตประจำวันได้ตามความเหมาะสม การเลือกหลอดไฟ UVC จะช่วยฆ่าเชื้อที่แผ่รังสีฆ่าเชื้อโรคหรือแสงฆ่าเชื้อโรคเพื่อกำจัดเชื้อโรคที่อาจจะติดมากับสิ่งของต่างๆ ได้โดยไม่ต้องใช้มือหยิบสัมผัสได้นั่นเอง แต่ทั้งนี้การเลือกหลอดไฟในบ้านหรือหลอดไฟที่ใช้ในครัวเรือนประเภท UVC ควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ หากใช้การเลือกหลอดไฟ UVC ฆ่าเชื้อในปริมาณที่มากเกินไป หรือไม่เหมาะสมอาจจะเกิดอันตรายกับชีวิตและร่างกายได้

การเลือกซื้อหลอดไฟ UVC ที่เหมาะกับการฆ่าเชื้อโรค

 • การเลือกหลอดไฟในบ้านประเภทหลอด UVC เพื่อการฆ่าเชื้อโรคและสามารถใช้งานที่เต็มประสิทธิภาพ และได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุด จะต้องคำนึงถึงเรื่องต่างๆ ดังนี้
 • การเลือกหลอดไฟ UVC ควรเลือกจากแบรนด์ที่มีชื่อดังและได้มาตรฐาน
 • การเลือกหลอดไฟในบ้านประเภท UVC ที่ได้รับจากรับรองมาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยและผ่านการทดสอบมาตรฐานสินค้า
 • การเลือกซื้อหลอดไฟ UVC ควรเลือกจากราคาสมเหตุสมผลที่จำหน่ายในร้านที่มีความน่าเชื่อถือ และมีสินค้าให้เลือกซื้อตามความต้องการของตนเอง
 • การเลือกหลอดไฟในบ้านประเภท UVC ควรเลือกที่มีกำลังวัตต์หรือกำลังไฟที่เหมาะสมกับสถานที่ที่นำไปติดตั้งเพื่อการใช้งานที่เหมาะสม

เทคนิคการเลือกหลอดไฟในบ้านอย่างไรให้ตอบโจทย์ที่สุด!

การเลือกหลอดไฟในบ้านประเภทหลอด UVC นอกจากจะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้เป็นอย่างดีแล้ว ในปัจจุบันยังมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานอย่างสูงสุดอีกด้วย และที่สำคัญการเลือกซื้อหลอดไฟ UVC ในปัจจุบันยังช่วยในเรื่องของการประหยัดไฟได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ซึ่งวันนี้ YLN Electric ได้รวบรวมเทคนิคการเลือกหลอดไฟในบ้านแบบไหนให้ประหยัดเงินสูงสุด เพื่อให้ทุกคนได้นำการเลือกหลอดไฟ UVC ให้ตอบโจทย์กับความต้องการเลือกหลอดไฟในบ้าน และสามารถปรับใช้ในบ้านหรือสถานที่ที่ต้องการได้อย่างเหมาะสมแน่นอน 

การเลือกหลอดไฟในบ้านประเภทหลอด UVC แบบนีออน ขั้ว G5/G13

การเลือกหลอดไฟ UVC แบบนีออน ขั้ว G5/G13 การเลือกหลอดไฟในบ้านประเภทนี้สามารถใช้งานฆ่าเชื้อทั่วไปหรือใช้เป็นหลอดเครื่องกรองน้ำมีลักษณะคล้ายกับนีออนฟลูออเรสเซนต์ทั่วไป โดยมีทั้งที่เป็นขั้ว G5 แบบหลอดผอม และขั้ว G13 แบบหลอดนีออนทั่วไป มีขนาดตั้งแต่ 4W ถึง 115W แนะนำให้ใช้คู่กับบัลลาสต์อีเลคทรอนิคส์

การเลือกหลอดไฟในบ้านประเภทหลอด UVC แบบตะเกียบ ขั้ว G23

การเลือกหลอดไฟในบ้านประเภท UVC แบบตะเกียบ ขั้ว G23 เป็นขั้วเสียบที่มีสตาร์เตอร์ในตัว ต้องใช้คู่กับบัลลาสต์ขดลวดเท่านั้น มีขนาดตั้งแต่ 5W ถึง 11W 

การเลือกหลอดไฟในบ้านประเภทหลอด UVC แบบตะเกียบ ขั้ว 2G11

การเลือกหลอดไฟ UVC ประเภทนี้เป็นหลอดตะเกียบซึ่งมีขั้วเป็นแบบขั้วเสียบ 2G11 มีขนาดตั้งแต่ 18W ถึง 95W สามารถใช้คู่กับบัลลาสขอีเลคทรอนิคส์ได้ โดยการเลือกหลอดไฟในบ้านประเภทนี้สามารถจุ่มเพื่อฆ่าเชื้อในบ่อปลาได้

การเลือกหลอดไฟในบ้านประเภทหลอด UVC แบบนีออน ขั้ว 4PSE

การเลือกหลอดไฟ UVC แบบนีออนซึ่งมีขั้วเป็นแบบขั้วเสียบ 4 Pins Single End เป็นรุ่นที่มีขั้วเสียบด้านเดียว มีขนาดตั้งแต่ 11W ถึง 64W โดยการเลือกหลอดไฟในบ้านประเภทนี้สามารถใช้เป็นหลอดเครื่องกรองน้ำ หรือใช้ฆ่าเชื้อในท่อระบายอากาศได้เป็นอย่างดี

การเลือกหลอดไฟในบ้านประเภทหลอด UVC แบบนีออน ขั้ว SP

การเลือกหลอดไฟในบ้านประเภทนี้เป็นหลอด UVC แบบนีออนซึ่งมีขั้วเป็นแบบขั้วเสียบ Single End เป็นรุ่นที่มีขั้ว 2 ด้านแบบ 1 ปุ่ม มีขนาด 36W 

นอกจากนี้การเลือกหลอดไฟในบ้านไม่ว่าจะเป็นการเลือกหลอดไฟ UVC หรือการเลือกซื้อหลอดไฟประเภทใดๆ ก็ตาม ยังมีเทคนิคพื้นฐานที่ YLN Electric อยากแนะนำให้คุณได้รู้ไว้..

เทคนิคการเลือกหลอดไฟในบ้านขั้นพื้นฐานที่ควรรู้

การเลือกหลอดไฟในบ้านมีเทคนิคขั้นพื้นฐานที่ผู้ที่กำลังการเลือกซื้อหลอดไฟจำเป็นต้องรู้เพื่อประกอบการตัดสินใจและนำเทคนิคดีๆ เหล่านี้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการ และสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ

 • การเลือกหลอดไฟในบ้านให้สว่างเพียงพอ

สิ่งแรกในการเลือกหลอดไฟในบ้านควรนึกถึงนั่นคือความสว่างที่เพียงพอต่อการใช้งานบริเวณนั้นๆ เนื่องจากบริเวณต่างๆ ต้องการความสว่างที่แตกต่างกัน การเลือกหลอดไฟจึงเป็นเงื่อนไขข้อแรกๆ ที่ควรปรับใช้ให้เหมาะสม หากมีการเลือกซื้อหลอดไฟที่เหมาะสมต่อการใช้งานแล้ว จะช่วยให้ประหยัดเงินในกระเป๋าได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว

 • การเลือกหลอดไฟในบ้านจากจํานวนวัตต์ที่เหมาะสม

การเลือกหลอดไฟในบ้านจากจำนวนวัตต์ที่เหมาะสมนั้น ต้องคำนวณจากขนาดพื้นที่ที่ต้องการใช้งานเป็นหลัก ยกตัวอย่างเช่น การเลือกหลอดไฟในบ้านสำหรับห้องนั่งเล่น มีพื้นที่ประมาณ 20 ตร.ม. สามารถเลือกใช้หลอดไฟ LED 9-9.5 วัตต์ ประมาณ 4 หลอดก็เพียงพอแล้ว ฉะนั้นการเลือกหลอดไฟจึงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านหลอดไฟเพื่อออกแบบการใช้งานและคำนวนจำนวนวัตต์ที่เหมาะสม เพื่อให้การเลือกซื้อหลอดไฟของคุณประหยัดเงินและลดการใช้พลังงานโดยไม่จำเป็นได้อีกด้วย

 • การเลือกหลอดไฟที่ปรับโทนสีและสามารถเบาแสงได้

นอกจากนี้การเลือกหลอดไฟที่ปรับโทนสีและสามารถเบาแสงได้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจและช่วยประหยัดค่าไฟได้เป็นอย่างดี เพราะให้บางครั้งความต้องการไฟอาจจะไม่เท่ากันได้ การเลือกหลอดไฟในบ้านทั้งทีจึงควรเลือกที่สามารถปรับโทนสีและเบาแสงได้ตามต้องการนั่นเอง

 • การเลือกหลอดไฟในบ้านที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

การเลือกหลอดไฟที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จะช่วยให้คุณประหยัดได้มากขึ้น เพราะหลอดไฟประเภทเก่าๆ ซึ่งมีอายุการใช้งานที่ต่ำ แต่กลับกินไฟมากกว่าที่คิด ฉะนั้นหากการเลือกหลอดไฟในบ้านในครั้งใหม่ การเลือกซื้อหลอดไฟประเภทใหม่ๆ ที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานอาจจะช่วยให้คุณประหยัดเงินได้โดยไม่รู้ตัวเลย

 • การเลือกซื้อหลอดไฟจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและมีร้านที่น่าเชื่อถือ

สุดท้ายแล้ววิธีที่ช่วยให้คุณประหยัดค่าไฟได้เป็นอย่างดี นั่นคือการเลือกซื้อหลอดไฟจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและมีร้านค้าที่น่าเชื่อถือ จะช่วยให้การันตีว่าการเลือกหลอดไฟในบ้านครั้งนี้คุณจะได้หลอดไฟที่มีคุณภาพดี มีอายุการใช้งานที่ยืนยาว และประหยัดเงินในกระเป๋าได้อย่างแน่นอน

การเลือกซื้อหลอดไฟอย่างไรให้ประหยัดเงินสูงสุด

การเลือกหลอดไฟในบ้านเพื่อการฆ่าเชื้อโรคด้วยหลอด UVC นอกจากจะทำให้คุณปลอดภัยจากโรคร้ายแล้ว ยังช่วยให้ประหยัดเงินได้อย่างไม่น่าเชื่อ ส่วนหนึ่งต้องเลือกจากหลอดไฟที่มีคุณภาพและมาจากแหล่งซื้อที่เชี่ยวชาญด้านหลอดไฟโดยเฉพาะ ต้องที่ YLN Electric หรือ ย่งลิบง้วนอิเลคทริค เรามีบริการเลือกซื้อหลอดไฟที่พร้อมแนะนำเทคนิคดีๆ ที่จะช่วยให้คุณได้ประหยัดเงินได้สูงสุดนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกหลอดไฟแบบไหน รับรองว่าถูกต้องและราคาถูกอย่างแน่นอน

 • มีบริการเลือกหลอดไฟในบ้านให้ครบทุกประเภทและราคาดีมาก

 • ช่วยให้การเลือกซื้อหลอดไฟที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานอย่างแท้จริง

 • YLN คือร้านที่การเลือกหลอดไฟที่ได้มาตรฐานรับรองระดับสากล

 • บริการแนะนำทุกการเลือกหลอดไฟในบ้านโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ 


หากท่านใดมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการเลือกหลอดไฟในบ้านประเภทหลอด UVC หรือข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกหลอดไฟ UVC รวมไปถึงต้องการเลือกซื้อหลอดไฟ สามารถติดต่อได้ที่ YLN Electric เรายินดีให้บริการคุณด้วยใจเสมอ

นึกถึงหลอดไฟคุณภาพ นึกถึง YLN Electric

Buy_UVC

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

  คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็ปไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึก