รวมเรื่องที่ต้องรู้ก่อนซื้อ ‘หลอดไล่ยุง’

ป้องกันยุงโดยหลอดไล่ยุง

ทำความรู้จักกับ ‘หลอดไล่ยุง’ กันก่อน

หลอดไล่ยุง หรือที่หลายๆ คนรู้จักกันในชื่อของหลอดกันยุง คือหนึ่งในประเภทของหลอดไฟที่มีลักษณะเป็นแสงสีเหลืองไล่ยุงที่ช่วยให้ยุงไม่บินเข้ามาในบริเวณแสงของหลอดไล่ยุงนั่นเอง ซึ่งจะไม่เป็นการฆ่าหรือกำจัดยุงในทางตรง เพียงแต่ไล่ไม่ให้มารบกวนเรานั่นเอง ซึ่งหลอดไล่ยุงมีความยาวคลื่นอยู่ที่ 560 – 590 นาโนเมตร ซึ่งเป็นความยาวคลื่นที่มีระยะสั้น ซึ่งประเภทของหลอดไฟชนิดนี้เป็นรังสีที่พบมากได้ตามธรรมชาติ จึงทำให้ใช้งานได้หลากหลายบริเวณ และไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้งานอีกด้วย

นอกจากนี้หลอดไล่ยุง หรือหลอดกันยุงยังมีหลักการทำงานที่น่าสนใจตรงที่ว่าหลอดไล่ยุงจะส่งคลื่นแสงสีเหลืองไล่ยุงในรัศมี 2 – 6 เมตร ซึ่งแสงสีเหลืองไล่ยุงจะทำให้ยุงและแมลงเล็กๆ บางชนิดมองไม่เห็น จึงทำให้เปลี่ยนทิศทางการบินจากการเข้าหามนุษย์ สู่ทิศทางอื่น ทำให้ผู้ใช้หลอดไล่ยุงปลอดภัยจากยุงและแมลง และสร้างความสบายใจมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ก่อนซื้อ ‘หลอดไล่ยุง’ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

เชื่อว่าถึงจุดนี้ หลายๆ คนที่ได้อ่านคุณสมบัติโดยสังเขปของหลอดไล่ยุง ก็คงอยากหาซื้อหลอดไล่ยุง หรือหลอดกันยุงมาใช้ในครัวเรือนหรือตามที่อยู่อาศัยกันอย่างแน่นอน แต่ต้องบอกก่อนเลยว่าการเลือกหลอดไล่ยุงเป็นประเภทของหลอดไฟที่มีเรื่องต้องเตรียมตัวอยู่หลากหลายเรื่อง ทั้งในด้านของการใช้งาน ข้อควรระวังต่างๆ รวมไปถึงความแตกต่างนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งสามารถอธิบายการเตรียมตัวก่อนการใช้งานหลอดไล่ยุงได้ดังต่อไปนี้

อาณาเขตแสงสีเหลืองไล่ยุงของ ‘หลอดไล่ยุง

สำหรับหลอดไล่ยุงหรือหลอดกันยุงแล้ว เป็นประเภทของหลอดไฟที่มีลักษณะการไล่ยุงและแมลงต่างๆ โดยมีอาณาเขตของแสงสีเหลืองไล่ยุงอยู่ที่  2 – 7 เมตรเป็นอย่างน้อยและควรติดตั้งหลอดกันยุงสูงจากพื้นเกิน 2.5 เมตรเป็นต้นไป นอกจากนี้หลอดไล่ยุงยังไม่ควรเปิดใช้งานร่วมกับหลอดไฟธรรมดาทั่วไปอีกด้วย

พื้นที่การใช้งานของ ‘หลอดไล่ยุง

หลอดไล่ยุงหรือหลอดกันยุงสามารถใช้งานได้บนพื้นที่ที่หลากหลาย เนื่องจากแสงสีเหลืองไล่ยุงเป็นประเภทของหลอดไฟที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานทุกช่วงวัย และยังปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงอีกด้วย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วหลอดไล่ยุงจะนิยมใช้งานในบริเวณนอกอาคาร หรือตัวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นรอบๆ ตัวบ้าน ชานเรือน ทางเดินต่างๆ ศาลาริมน้ำ ฯลฯ แต่หากต้องการใช้หลอดไล่ยุงในบริเวณภายในอาคารก็ย่อมได้เช่นกัน โดยจะนิยมติดตั้งหลอดไล่ยุงกันในบริเวณของสัตว์เลี้ยง เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงจากยุงที่เป็นพาหนะของโรคต่างๆ  ได้เช่นเดียวกับมนุษย์ หรือจะเป็นในบริเวณห้องน้ำ ห้องครัว โซนรับประทานอาหารหรือระเบียงก็ได้เช่นกัน

หลอดไล่ยุง’ มีอายุการใช้งานเท่าไร

หลอดไล่ยุงหรือหลอดกันยุงมีอายุการใช้งานอยู่ที่ 6,000 – 20,000 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพและแบรนด์หลอดไล่ยุงที่เลือกใช้นั่นเอง ซึ่ง YLN Electric ขอแนะนำให้เลือกใช้หลอดไล่ยุงที่เป็นประเภทของหลอดไฟ LED เนื่องจากในบางรูปแบบการใข้งานจำเป็นต้องเปิดใช้หลอดไล่ยุงในช่วงเวลาตลอดกลางคืน ทำให้เปลืองพลังงานได้ การใช้งานหลอดไล่ยุงในรูปแบบของหลอด LED จึงอาจประหยัดไฟได้มากกว่า

หลอดไล่ยุง’ เสื่อมสภาพลงดูได้จากอะไร

จากข้อที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น หลอดไล่ยุงหรือหลอดกันยุงมีอายุการใช้งานอยู่ที่ 6,000 – 20,000 ชั่วโมงก็จริง แต่หากตัวหลอดไฟมีความเสื่อมสภาพลงจะสามารถดูได้จากยุงหรือแมลงจะบินเข้าอาณาเขตมากขึ้นจนผิดปกติ หรือแสงสีเหลืองไล่ยุงมีลักษณะที่แปลกไปจากเดิม หรือเกิดอาการหลอดขาดนั่นเอง

หลอดไล่ยุง’ กับ ‘หลอดดักยุง’ เหมือนกันไหม

หลอดไล่ยุงเป็นประเภทของหลอดไฟที่มีการทำงาน “แตกต่าง” กับหลอดดักยุง เนื่องจากหลอดกันยุงเป็นเพียงหลอดไฟที่ให้แสงสีเหลืองไล่ยุงให้ออกจากรัศมีของหลอดไฟ ซึ่งไม่ทำให้ยุงหรือแมลงตายได้ แต่สำหรับหลอดดักยุงหรือที่เรียกกันว่า หลอดแบล็คไลท์(หลอดไฟ UVA) เป็นหลอดไฟที่จะทำการล่อยุงให้เข้ามาในตะแกรงหลอดไฟและทำการช็อตไฟฟ้าจนตาย ซึ่งหลอดดักยุงจะมีการทำงานคล้ายกับไม้ตียุงที่หลายๆ คนรู้จักนั่นเอง

นอกจากในบ้าน ‘หลอดไล่ยุง’ ยังใช้กับด้านใดได้บ้าง

หลอดไล่ยุงมีคุณสมบัติในการไล่ยุงและแมลงได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังสามารถนำไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรมปศุสัตว์ได้อีกด้วย เนื่องจากยุงและแมลงเล็กๆ เป็นพาหะนำโรคให้แก่สัตว์ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นโค กระบือ สุกร ไก่ ซึ่งหากมีการใช้หลอดกันยุงในเชิงอุตสาหกรรมแล้วจะช่วยให้สัตว์ต่างๆ มีความปลอดภัยและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโรคที่มองไม่เห็นได้อีกด้วย

หลอดไล่ยุง’ ไล่แมลงได้จริงหรือไม่

สำหรับคำถามที่หลายๆ คนยังคงสงสัยว่าหลอดไล่ยุงหรือหลอดกันยุงนั้นสามารถไล่แมลงได้จริงหรือไม่ YLN Electric ในฐานะตัวแทนจำหน่ายหลอดไฟ ขอแนะนำว่าประเภทของหลอดไฟชนิดนี้สามารถไล่ยุงและแมลงได้ “จริง” เนื่องจากยุงและแมลงเล็กๆ จะมองไม่เห็นแสงสีเหลืองไล่ยุงจึงทำให้แมลงเหล่านั้นเปลี่ยนทิศทางการบินนั่นเอง ทั้งทีเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจึงควรเช็กสภาพหลอดไล่ยุงอยู่เสมอเพื่อการใช้งานต่อเนื่องนั่นเอง

หากต้องการ ‘หลอดไล่ยุง’ ควรเลือกซื้ออย่างไร

จากบทความข้างต้นที่กล่าวไปจะเห็นได้ว่า ‘หลอดไล่ยุง’ หรือหลอดกันยุงเป็นประเภทของหลอดไฟที่มีลักษณะในการให้แสงสีเหลืองไล่ยุงในบริเวณ 2 – 7 เมตร และสามารถใช้งานได้โดยปราศจากอันตรายต่อเด็ก ผู้สูงอายุ รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงต่างๆ ซึ่งหลอดไล่ยุงที่ดีควรเป็นหลอดไฟประเภทของหลอดไฟ LED เนื่องจากในบางรูปแบบการใช้งานจำเป็นต้องเปิดหลอดไล่ยุงตลอดทั้งคืน หากเป็นประเภทของหลอดไฟอื่นๆ อาจทำให้เกิดความร้อนจนหลอดขาด หรือสิ้นเปลืองพลังงานโดยใช่เหตุได้อีกด้วย หากคุณผู้อ่านต้องการหลอดไล่ยุงไปใช้งานจริง YLN Electric ผู้จัดจำหน่ายหลอดไฟขอแนะนำวิธีการเลือกซื้อดังต่อไปนี้

 • เลือกซื้อหลอดไล่ยุงที่เป็นประเภทของหลอดไฟ LED เนื่องจากจะช่วยลดความร้อนและประหยัดพลังงานได้มากกว่า
 • เลือกซื้อหลอดไฟจากร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายที่มีความน่าเชื่อถือ ไว้ใจได้ เพื่อการันตีคุณภาพของหลอดกันยุงได้นั่นเอง
 • เลือกซื้อหลอดไล่ยุงจากผู้เชี่ยวชาญที่สามารถแนะนำการใช้งานหลอดกันยุงหรือประเภทของหลอดไฟอื่นๆ ได้
 • ควรมีการทดสอบหลอดไล่ยุงว่าสามารถให้แสงสีเหลืองไล่ยุงได้ตามปกติก่อนใช้งานจริง โดยสามารถเช็กสภาพได้ที่ร้านค้าจัดจำหน่ายนั่นเอง

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่กำลังมองหาหรือต้องการเลือกซื้อหลอดไล่ยุง หลอดกันยุง และหลอดแบลคไลท์(หลอดไฟ UVA) สำหรับล่อยุง ที่มีคุณภาพดีหรือประเภทของหลอดไฟอื่นๆ ที่เหมาะสำหรับการใช้งานจริง สามารถติดต่อเพื่อขอรับคำปรึกษาเพิ่มเติม หรือค้นหาหลอดไฟจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มายาวนานกว่า 50 ปี สามารถติดต่อได้ที่ YLN Electric ได้เสมอ!

Buy_UVC

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

  คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็ปไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึก