วิธีใช้หลอด ​UVC ในครัวเรือนหรือธุรกิจเล็กๆ

วิธีใช้หลอด ​UVC ในครัวเรือนหรือธุรกิจเล็กๆ

“หลอด UVC” เครื่องฆ่าเชื้อ UV ที่ควรรู้จัก

หลอด UVC มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Ultraviolet Germicidal Irradiation เป็นหลอดไฟที่สามารถแผ่รังสีฆ่าเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และเส้นใยต่างๆ ที่มองไม่เห็นได้ เปรียบเสมือนเครื่องฆ่าเชื้อในรูปแบบของหลอดไฟที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการฆ่าเชื้อโรคในชีวิตประจำวันของเราได้เป็นอย่างดีรวมถึงธุรกิจเล็กๆ ด้วยเช่นกัน เครื่องฆ่าเชื้อ UV ในรูปแบบของหลอด UVC นี้จะทำงานด้วยการฉายแสงฆ่าเชื้อโรคหรือสามารถแผ่รังสีฆ่าเชื้อโรคด้วยการดึงเอาพลังงานการเผาไหม้ของรังสีอัลตราไวโอเลต ซึ่งเป็นคลื่นที่มีระยะสั้นที่สุดและไม่สามารถผ่านชั้นบรรยากาศของโลกลงมาได้ โดยหลอด UVC จะทำลายโครงสร้างกรดนิวคลีอิกซึ่งเป็นองค์ประกอบของดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอของเชื้อโรค ทำให้สามารถใช้ในการฆ่าเชื้อโรค ทำลายเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย รวมไปถึงเส้นใย และราชนิดต่างๆ ได้ ซึ่งโดยปกติจะไม่พบรังสีฆ่าเชื้อโรคนี้ตามธรรมชาติได้ ฉะนั้นการใช้แสงฆ่าเชื้อโรคจึงต้องใช้แหล่งกำเนิดรังสี อย่างเครื่องฆ่าเชื้อ UV หรือหลอด UVC นั่นเอง

ทำไมควรใช้หลอด UVC ในครัวเรือนหรือธุรกิจขนาดเล็ก?

หลอด UVC เปรียบเสมือนเครื่องฆ่าเชื้อ UV ขนาดย่อมที่สามารถใช้แสงฆ่าเชื้อโรคหรือรังสีฆ่าเชื้อโรคจากหลอดไฟ UVC ฆ่าเชื้อ หลอด ไฟ UVCกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา จากสถานการณ์โควิด – 19 ที่ผ่านมามีการนำเข้าเครื่องฆ่าเชื้อ UV จำนวนมากเพื่อนำมาใช้ในโรงพยาบาล หลอด UVC ถือว่าเป็นเทคโนโลยีฆ่าเชื้อที่ไม่ทันสมัยและสะดวกสบายเป็นอย่างมาก เพียงแค่ใช้แผ่รังสีฆ่าเชื้อโรคหรือแสงฆ่าเชื้อโรคออกไปก็สามารถกำจัดเชื้อโรค แบคทีเรียได้ และยังช่วยลดโอกาสเสี่ยงติดเชื้อได้อีกด้วย

การนำหลอด UVC มาใช้ในครัวเรือนหรือธุรกิจขนาดเล็กเป็นเรื่องที่เป็นไปได้แล้วในปัจจุบัน เนื่องจากหลอด ไฟ UVC สามารถประยุกต์ใช้ได้กับครัวเรือนหรือธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า ทำให้พื้นที่ที่เราอาศัยอยู่มีความสะอาดปลอดภัย ลดความเสี่ยงการติดเชื้อและแพร่เชื้อโรคได้เป็นอย่างดีด้วยเทคโนโลยีแสงฆ่าเชื้อโรคหรือรังสีฆ่าเชื้อโรคจากหลอด UVC   

วิธีการนำหลอด UVC มาใช้ในครัวเรือนหรือธุรกิจขนาดเล็ก

การนำหลอดไฟ UVC มาใช้ในครัวเรือนหรือธุรกิจขนาดเล็ก ต้องใช้หลักการการแผ่รังสีฆ่าเชื้อโรคหรือแสงฆ่าเชื้อโรค เทียบเท่าการใช้เครื่องฆ่าเชื้อ UV ขนาดย่อมๆ โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้การพื้นที่และบริเวณต่างๆ ได้ดังนี้

วิธีการนำหลอด UVC มาใช้ในระดับครัวเรือน

การนำหลอด UVC  มาประยุกต์ใช้งานในระดับครัวเรือนได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าเชื้อสิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ โดยสถานการณ์ในปัจจุบันที่โรคโควิด –  19   เพิ่มอานุภาพรุนแรงเป็นอย่างมาก การที่ใช้หลอดไฟ UVC ฆ่าเชื้อจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับครัวเรือนเป็นอย่างมาก การใช้หลอด UVC เปรียบเสมือนการใช้เครื่องฆ่าเชื้อ UV แต่เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบหลอดไฟ UVC ฆ่าเชื้อที่แผ่รังสีฆ่าเชื้อโรคหรือแสงฆ่าเชื้อโรคเพื่อกำจัดเชื้อโรคที่อาจจะติดมากับสิ่งของต่างๆ ได้โดยไม่ต้องใช้มือหยิบสัมผัสได้นั่นเอง

ทั้งนี้การเลือกใช้หลอด UVC ควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ หากใช้หลอดไฟ UVC ฆ่าเชื้อในปริมาณที่มากเกินไป หรือไม่เหมาะสมอาจจะเกิดอันตรายกับชีวิตและร่างกายได้

วิธีการนำหลอด UVC มาใช้ในระดับธุรกิจขนาดเล็ก

หลอดไฟ UVC สามารถประยุกต์ให้เข้ากับธุรกิจหรือโรงงานอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี เพราะในหลายๆ ธุรกิจต้องอาศัยแสงฆ่าเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการฆ่าเชื้อโรคในสถานที่ทำงาน ในโรงงานผลิต หรือการแผ่รังสีฆ่าเชื้อโรค เพื่อฆ่าเชื้อตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ธุรกิจต้องการ

หลอด UVC ฆ่าเชื้อในร้านค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต

 • การฆ่าเชื้อในร้านค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต 

เพื่อกำจัดเชื้อโรคและแบคทีเรียที่อาจจะปนเปื้อนมาจากการจัดเก็บหรือระหว่างทำการขนส่งสินค้า โดยร้านค้าต่างๆ สามารถใช้หลอด UVC ฆ่าเชื้อก่อนนำสินค้ามาวางจัดจำหน่ายได้ เพื่อยับยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสได้ดียิ่งขึ้นอีกระดับหนึ่ง

หลอด UVC ฆ่าเชื้อในร้านอาหาร

 • ร้านอาหาร 

การใช้หลอดไฟ UVC ฆ่าเชื้อช่วยทำให้บริเวณของร้านอาหารโดยรอบปราศจากเชื้อโรคได้ โดยเฉพาะในส่วนของการจัดเตรียมอาหารให้มีความสะอาดมากขึ้น และกำจัดเชื้อโรค แบคทีเรียต่างๆ ที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพของลูกค้าได้ นอกจากนั้นการฆ่าเชื้อในบริเวณพื้นที่สำหรับลูกค้าก็ยังเป็นอีกส่วนที่สำคัญ เนื่องจากพื้นที่บริเวณนั้นลูกค้าจะต้องทำการรับประทานอาหาร ซึ่งการทำความสะอาดและใช้รังสีฆ่าเชื้อโรคหรือแสงฆ่าเชื้อโรคจากหลอดไฟ UVC ในการฆ่าเชื้อโรคจะช่วยให้ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนั่น

หลอด UVC ฆ่าเชื้อในสถานศึกษา

 • สถานศึกษา

ในวิกฤตการณ์โควิด – 19 ที่ผ่านมาให้ทำนักเรียนนักศึกษาได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ดังนั้นหากได้ใช้หลอด UVC ในการส่องแสงฆ่าเชื้อโรคหรือแผ่รังสีฆ่าเชื้อโรคบริเวณพื้นที่ต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ห้องเรียน กระดาน หรือจะเป็นบริเวณทางเข้าโรงเรียน จะช่วยให้นักเรียนนักศึกษามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

หลอด UVC ฆ่าเชื้อในธนาคาร

 • ธนาคาร

เงินเป็นสิ่งที่กักเก็บเชื้อโรคและแบคทีเรียต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และยังส่งต่อให้กับผู้อื่นอีกมากมาย การนำหลอด UVC ฉายรังสีฆ่าเชื้อโรคหรือแสงฆ่าเชื้อโรคมาประยุกต์ใช้กับธนาคารจะช่วยให้ธนาคารมีความสะอาด ปลอดภัย และปราศจากเชื้อโรคเพราะหลอดไฟ UVC ฆ่าเชื้อได้ในที่สุด

หลอด UVC ฆ่าเชื้อในโรงงานอุตสาหกรรม

การใช้หลอด UVC ฆ่าเชื้อในระบบการผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม เปรียบเสมือนการใช้เครื่องฆ่าเชื้อ UV จะช่วยกำจัดเชื้อโรค แบคทีเรีย และสิ่งแปลกปลอมในการผลิตสินค้า เพื่อไม่ให้เชื้อไวรัสส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีและคุณภาพของธุรกิจของเราได้ และเพื่อให้การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผ่านเกณฑ์ไปได้เป็นอย่างดี

ข้อควรระวังของการใช้หลอด UVC ในครัวเรือนหรือธุรกิจขนาดเล็ก

ถึงหลอด UVC หรือเครื่องฆ่าเชื้อ UV จะมีประโยชน์มากมายขนาดไหน แต่หลอด UVC สามารถฉายรังสีฆ่าเชื้อโรคหรือแสงฆ่าเชื้อโรคที่อันตรายต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก สามารถทำให้ผิวหนังไหม้ หากรังสีฆ่าเชื้อโรคกระทบกับผิวหนังโดยตรง นอกจากนี้ถ้าได้รับแสงฆ่าเชื้อโรคจากหลอด UVC มากเกินไปอาจจะส่งผลถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นได้ ฉะนั้นการติดตั้งหลอด UVC หรือเครื่องฆ่าเชื้อ UV ในครัวเรือนหรือธุรกิจขนาดเล็กต้องคำนึงถึงความปลอดภัยการใช้งานและมีหลักปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากหลอด UVC ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

ข้อควรปฎิบัติในการใช้หลอด UVC ในระดับครัวเรือนและธุรกิจขนาดเล็ก

 • กำหนดระยะเวลาการใช้หลอด UVC หรือเครื่องฆ่าเชื้อ UV ให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้รับรังสีฆ่าเชื้อโรคหรือแสงฆ่าเชื้อโรคที่มากเกินไป
 • มีการติดตั้งป้ายเตือนในการใช้งานหลอด UVC หรือเครื่องฆ่าเชื้อ UV เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้และระมัดระวังการใช้งานบริเวณนั้น
 • ในระดับธุรกิจขนาดเล็กควรสวมแว่นตาหรืออุปกรณ์ปกป้องดวงตาแสงฆ่าเชื้อโรคจากหลอด UVC หรือเครื่องฆ่าเชื้อ UV
 • ควรสวมใส่เสื้อผ้าให้รัดกุม มิดชิด และหลีกเลี่ยงไม่ให้ผิวหน้าสัมผัสกับรังสีฆ่าเชื้อโรคโดยตรง
 • ในขณะใช้งานหลอด UVC หรือเครื่องฆ่าเชื้อ UV ควรสวมถุงมือป้องกันอันตรายจากรังสีฆ่าเชื้อโรคหรือแสงฆ่าเชื้อโรคอยู่เสมอ

ถึงหลอด UVC จะมีประโยชน์มากมายขนาดไหน แต่ยังคงมีอันตรายจากเครื่องฆ่าเชื้อ UV รูปแบบหลอดไฟที่เรามองไม่เห็นอยู่มากมาย การเลือกใช้หลอด UVC เพื่อส่องแสงฆ่าเชื้อโรคและแผ่รังสีฆ่าเชื้อโรคจึงต้องศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าให้เป็นอย่างดี รวมถึงศึกษาการนำหลอด UVC หรือเครื่องฆ่าเชื้อ UV ไปใช้งานอย่างไรถึงจะถูกต้อง เพื่อให้การใช้งานหลอดไฟเกิดประโยชน์สูงสุดต่อครัวเรือนหรือธุรกิจของคุณ และยังปกป้องร่างกายจากการใช้งานได้อีกด้วย

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้หลอด UVC สำหรับครัวเรือนหรือธุรกิจขนาดเล็ก สามารถติดต่อเพื่อขอรับคำแนะนำกับเรา “ย่งลิบง้วนอีเลคทริค” เรายินดีให้บริการไม่ว่าจะเป็น

 • จัดหาและจำหน่ายหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ทั้งแบรนด์ไทยและต่างประเทศ
 • ให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • บริการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือท่านได้อย่างรวดเร็วทันเวลา

“ย่งลิบง้วนอีเลคทริค” การันตีคุณภาพ เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านหลอด UVCและอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ มั่นใจได้เลยว่าบริการของเราจะตอบโจทย์ความต้องการของทุกท่านแน่นอน

Buy_UVC

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

  คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็ปไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึก