เทคนิคเลือกใช้หลอดไฟโรงงานให้คุ้มค่ามากที่สุด | YLN Electric

เทคนิคเลือกใช้หลอดไฟโรงงานให้คุ้มค่ามากที่สุด

หลอดไฟโรงงานอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับทุกธุรกิจ

หากพูดถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำคัญในแวดวงธุรกิจและอุตสาหกรรม เชื่อว่า​​หลอดไฟโรงงานหรือโคมไฟโรงงานอุตสาหกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ขาดไม่ได้อย่างแน่นอน เนื่องจากหลอดไฟในโรงงานนี้ทำหน้าที่ให้แสงสว่างในขณะดำเนินกิจการได้เป็นอย่างดีแล้ว โคมไฟโรงงาน LED ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำกิจกรรมทางธุรกิจได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

โดยทั่วไปแล้วหลอดไฟโรงงานควรเป็นหลอดไฟที่มีแสงสว่างเพียงพอ กระจายแสงทั่วถึง และมีอายุการใช้งานยาวนานอย่างเช่นโคมไฟโรงงาน LED ที่ให้ความสว่างสูง สามารถกระจายแสงทั่วถึง อีกทั้งประหยัดพลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายมากกว่าหลอดไฟแบบเดิม ๆ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย สำหรับธุรกิจโรงงานไหนที่ต้องการหลอดไฟโรงงานหรือโคมไฟโรงงานอุตสาหกรรมในรูปแบบของหลอดโคมไฟโรงงาน LED แบบนี้สามารถติดต่อสอบถามตัวแทนจำหน่ายหลอดไฟที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ได้หลอดไฟในโรงงานที่ตรงกับความต้องการและการใช้งานมากที่สุดนั่นเอง

 

เริ่มต้นคำนวณค่าใช้จ่ายก่อนเลือกใช้หลอดไฟโรงงาน

หลอดไฟโรงงานและโคมไฟโรงงานอุตสาหกรรมที่ดีนั้นจะช่วยให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน ช่วยปรับปรุงพื้นที่ในการทำงานให้มีบรรยากาศที่สดใส ไม่อึมครึ้มได้เป็นอย่างดี อีกทั้งหลอดไฟในโรงงานในรูปแบบของโคมไฟโรงงาน LED ยังมีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงานมากกว่าหลอดไฟแบบเดิม ๆ ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนค่าไฟฟ้าลงได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ซึ่งก่อนที่เราจะเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟโรงงานด้วยที่เทคนิคการเปลี่ยนหลอดไฟมีความคุ้มค่าสูงแบบนี้ สิ่งหนึ่งที่เราอยากแนะนำให้ทุกคนได้ศึกษานั้นก็คือเรื่องของการคำนวณถึงความคุ้มค่าและค่าใช้จ่ายที่จะขึ้นหลังจากการเลือกใช้หลอดไฟโรงงานด้วยวิธีการคำนวณค่าไฟฟ้านั่นเอง

ซึ่งวิธีคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้สำหรับธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าพลังงานไฟฟ้า และ ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

 • ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Charge) สามารถคำนวณได้จากปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริงของโรงงานหรือธุรกิจอุตสาหกรรม มีหน่วยเป็น ‘กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh)’ โดยอัตราค่าไฟฟ้าจะแตกต่างกันไปตามประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้า และช่วงเวลาที่ใช้ไฟฟ้า
 • ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (Demand Charge) สามารถคำนวณได้จากปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของโรงงานหรือธุรกิจอุตสาหกรรมในระยะเวลาที่กำหนด มีหน่วยเป็น ‘กิโลวัตต์ (kW)’ โดยอัตราค่าไฟฟ้าจะแตกต่างกันไปตามประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้า

สำหรับใครที่สงสัยว่าแล้วเราจะคำนวณค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าให้เห็นภาพได้อย่างไร? YLN Electric ในฐานะของผู้เชี่ยวชาญด้านการขายหลอดไฟ LED ที่มากประสบการณ์จะขอยกตัวอย่างการคำนวณค่าไฟดังต่อไปนี้

โรงงานแห่งหนึ่งมีการใช้พลังงานไฟฟ้าจริงในเดือนมกราคม 2567 จำนวน 10,000 kWh และมีค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 1,000 kW ซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในช่วง On- Peak หรือช่วงความต้องการไฟฟ้าสูง คิดเป็นหน่วยละ 5.2674 บาท และช่วง Off-Peak หรือช่วงความต้องการไฟฟ้าต่ำ คิดเป็นหน่วยละ 2.4780 บาท หมายความค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของโรงงานแห่งนี้ในเดือนมกราคม 2567 จะสามารถคำนวณได้ดังนี้

 • ค่าพลังงานไฟฟ้าในช่วง On-Peak : 10,000 kWh x 5.2674 บาท/kWh = 52,674 บาท
 • ค่าพลังงานไฟฟ้าในช่วง Off-Peak : 2,000 kWh x 2.4780 บาท/kWh = 4,956 บาท
 • ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า : 1,000 kW x 2.5000 บาท/kW = 2,500 บาท

ซึ่งสรุปได้ว่าค่าไฟฟ้าทั้งหมดของโรงงานแห่งนี้ในเดือนมกราคม 2567 จะเท่ากับ 52,674 บาท + 4,956 บาท + 2,500 บาท = 60,120 บาท นั่นเอง

ทั้งนี้ค่าไฟฟ้าสำหรับธุรกิจโรงงานหรืออุตสาหกรรมอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น ค่าบริการติดตั้งมิเตอร์ ค่าบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ค่าบริการที่แตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการไฟฟ้า จึงพออนุมานได้ว่าหากผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจท่านไหนที่ต้องการประหยัดงบประมาณด้านพลังงานในธุรกิจ การเลือกเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟโรงงานประหยัดพลังงานอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้ใครเลยทีเดียว

 

เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟโรงงานให้คุ้มค่าต้องเลือกจากอะไรบ้าง?

การที่เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการจะเลือกเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟโรงงานที่ตอบโจทย์ความคุ้มค่า และประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและพลังงานไฟฟ้ามากกว่านั้น จำเป็นต้องศึกษาความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟโรงงานในรูปแบบของหลอดไฟ LED รวมไปถึงมาตรฐานโคมไฟโรงงานเพื่อการใช้งานที่คุ้มค่ามากที่สุดนั่นเอง แต่สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่กำลังพิจารณาการเลือกใช้หลอดไฟโรงงานที่เหมาะสม สามารถพิจารณาได้จากปัจจัยดังต่อไปนี้

ขนาดพื้นที่ที่ต้องการส่องสว่าง

ขนาดพื้นที่โรงงานหรือโกดังสินค้าเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลในการเลือกใช้หลอดไฟโรงงานในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟโรงงาน LED หรือแม้กระทั่งหลอดไฟเฉพาะด้านก็ตาม หากผู้ประกอบการท่านใดที่ต้องการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟโรงงานจำเป็นต้องพิจารณาขนาดพื้นที่ว่ามีขนาดเล็กหรือใหญ่แค่ไหน และนำมาคำนวณจำนวนหลอดไฟในโรงงานที่ต้องการ เพื่อให้พื้นที่ในการใช้งานนั้นมีสว่างเพียงพอต่อความต้องการนั่นเอง

ความสว่างที่ต้องการ

หลอดไฟโรงงานจำเป็นต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอต่อการใช้งาน สามารถวัดได้เป็น ‘ค่าความเข้มแสงสว่าง’ หรือ ‘ปริมาณแสงที่ตกกระทบต่อหนึ่งหน่วยตารางเมตรที่มีหน่วยเป็นค่าลักซ์ (Lux)’ โดยค่าความสว่างนี้หลาย ๆ คนอาจคุ้นเคยกับ ‘ค่าลูเมน (Lumen)’ ซึ่งเป็นหน่วยที่ใช้วัดกำลังของความสว่าง (Luminous Power) ที่หลอดไฟทั่วไปเลือกใช้เพื่อบอกความสว่างของผลิตภัณฑ์มากกว่า แต่เนื่องจากประกาศกรมสวัสดิการฯ ที่มีการกำหนดความสว่างของหลอดไฟโรงงานเป็นค่า Lux จึงทำให้แต่ละพื้นที่การใช้งานต้องการความเข้มแสงสว่างที่แตกต่างกันออกไปดังต่อไปนี้

 • บริเวณพื้นที่ใช้งานที่มีความละเอียดเล็กน้อย ยกตัวอย่างเช่น งานเตรียมอาหาร งานทอผ้าดิบ งานบรรจุเครื่องดื่ม เป็นต้น ควรเลือกใช้หลอดไฟโรงงานที่มีความเข้มแสงสว่างอยู่ที่ 300-400 ลักซ์
 • บริเวณพื้นที่ใช้งานที่มีความละเอียดปานกลาง ยกตัวอย่างเช่น สำนักงานทั่วไป งานออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก งานประกอบรถยนต์และตัวถัง เป็นต้น ควรเลือกใช้หลอดไฟโรงงานที่มีความเข้มแสงสว่างอยู่ที่ 400-500 ลักซ์
 • บริเวณพื้นที่ใช้งานที่มีความละเอียดสูง อย่างเช่นโรงงานอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน ควรเลือกใช้หลอดไฟโรงงานที่มีความเข้มแสงสว่างอยู่ที่ 500 ลักซ์ ขึ้นไป แต่ทั้งนี้ควรได้รับการแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการใช้งานนั่นเอง

ลักษณะของพื้นที่การใช้งาน

การเลือกใช้หลอดไฟโรงงานนอกจากจะต้องคำนึงถึงความสว่างที่ต้องการแล้ว ผู้ประกอบการยังต้องคำนึงถึงลักษณะพื้นที่ในการใช้งานที่ต้องสอดคล้องจำนวนพื้นที่ และปริมาณพนักงานในบริเวณนั้น ๆ ที่จะต้องพบกับแสงสว่างอยู่ตลอดเวลา หากโคมไฟโรงงานอุตสาหกรรมมีความสว่างที่มากจนเกินไป หรือหลอดไฟในโรงงานมีจำนวนมากเกินไป อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพดวงตาในระยะยาวได้อีกด้วย โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ประกาศมาตรฐานความเข้มของแสงสว่างต่อขนาดพื้นที่ไว้ดังต่อไปนี้

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)

บริเวณโดยรอบที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทำงาน 

โดยสายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561

พื้นที่ 1

พื้นที่ 2

พื้นที่ 3

จุดที่ให้ลูกจ้างทำงาน 

โดยใช้สายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบัติงาน

บริเวณถัดจากที่ที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทำงาน
ในรัศมีที่ลูกจ้างเอื้อมมือถึง

บริเวณโดยรอบที่ติดพื้นที่ 2
ที่มีการปฏิบัติงานของลูกจ้างคนใดคนหนึ่ง

1,000-2,000

มากกว่า 2,000-5,000

มากกว่า 5,000-10,000

มากกว่า 10,000

300

600

1,000

2,000

200

300

400

600

 

คุณภาพของหลอดไฟโรงงานที่เหมาะสม

ในการเลือกใช้หลอดไฟโรงงานนี้นอกจากจะต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมาในข้างต้นแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้ใครนั่นก็คือการเลือกใช้หลอดไฟโรงงานที่มีคุณภาพสูง สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว อีกทั้งยังต้องเป็นโคมไฟโรงงานอุตสาหกรรมหรือโคมไฟโรงงาน LED โดยเฉพาะ เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานในธุรกิจโรงงานและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

ค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ 

งบประมาณและค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ นี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การเลือกเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟโรงงานให้คุ้มค่าสูงสุด โดยเจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการทุกท่านสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน ค่าบำรุงรักษาหลอดไฟในโรงงาน รวมไปถึงค่าบริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องจากการใช้งานโคมไฟโรงงานอุตสาหกรรมรูปแบบเดิม ๆ มาเปรียบเทียบกับการใช้โคมไฟโรงงาน LED ที่ตอบโจทย์ในแง่ของความคุ้มค่ามากกว่า สามารถลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีและนำไปสู่การเปลี่ยนไปใช้หลอดไฟโรงงานดวงใหม่ได้นั่นเอง

นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหลอดไฟโรงงานรูปแบบเดิม ๆ ได้วิธีต่าง ๆ ดังนี้

 • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานของผู้เกี่ยวข้อง ปลูกฝังนิสัยปิดไฟถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้ให้เกิดความเคยชิน
 • ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เก่าและสิ้นเปลืองพลังงาน เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าเก่า ๆ จะมีอัตราสิ้นเปลืองพลังงานมากกว่านั่นเอง
 • ติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อควบคุมการเปิด-ปิดไฟตามช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า 10%
 • เลือกใช้โคมไฟโรงงาน LED แทนหลอดไฟโรงงานแบบเดิม ๆ สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า 50%
 • ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์หรือโคมไฟโซล่า ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกสะอาดที่ช่วยผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้เองได้ภายในโรงงาน เป็นต้น

 

ก้าวสู่ปีใหม่ด้วยความคุ้มค่า กับหลอดไฟโรงงานดวงใหม่

ในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้ YLN Electric ขอชวนให้เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการทุกท่านมาตรวจเช็กคุณภาพการใช้งานของหลอดไฟโรงงานและโคมไฟโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าหลอดไฟโรงงานสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าหลอดไฟโรงงานมีปัญหาควรรีบเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งวันนี้เรามีวิธีตรวจเช็กคุณภาพหลอดไฟในโรงงานที่สามารถตรวจเช็กตามได้ดังต่อไปนี้

✓ ตรวจเช็กความสว่างให้เพียงพอต่อความต้องการ

✓ ตรวจเช็กสีของแสงที่เหมาะสำหรับพื้นที่ทำงาน

✓ ตรวจเช็กอายุการใช้งานหลอดไฟโรงงาน

✓ ตรวจเช็กสภาพภายนอก รวมไปถึงการทำงานของหลอดไฟต่าง ๆ ว่าสามารถทำงานได้ตามปกติหรือไม่ เป็นต้น

และสำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่กำลังมองหาหลอดไฟโรงงานและชุดหลอดไฟ LED สำหรับใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ แบบนี้ ขอแนะนำ YLN Electric ร้านจัดจำหน่ายหลอดไฟโรงงานและโคมไฟโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟโรงงาน LED และอีกมากมาย พร้อมด้วยบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลอดไฟในโรงงานเพิ่มเติม และบริการจัดส่งหลอดไฟโรงงานผ่านช่องทางเดลิเวอรีชั้นนำ ตอบโจทย์ทั้งความสะดวกสบายได้ง่ายกว่าที่คิด เพียงแอดไอดี @ylne หรือสแกน Qr Code ด้านล่างนี้ได้เลย!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

  คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็ปไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึก