แนะนำหลอดไฟดักแมลงสำหรับโรงงานทุกรูปแบบ

หลอดไฟดักแมลงสำหรับโรงงาน

ทำความรู้จักกับ “หลอดไฟดักแมลง” ไม้เด็ดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ มีความจำเป็นต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่อำนวยความสะดวกต่างๆ จากตัวแทนจำหน่ายหลอดไฟ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานในระดับสากล จึงต้องพัฒนาทั้งคุณภาพสินค้าและกำลังการผลิตอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้เหล่าผู้ประกอบการต่างๆ ล้วนเลือกแต่อุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและควบคุมมาตรฐานของโรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น เครื่องฆ่าเชื้อต่างๆ , เครื่องอบ รวมไปถึงหลอดไฟดักแมลงหรือหลอด Blacklight (UVA) ที่เป็นเพียงสิ่งเล็กๆ น้อยๆ แต่กลับเป็นไม้เด็ดเคล็ดลับที่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เลือกใช้

หลอดไฟดักแมลง ( Insect Attractants Lamps ) คืออุปกรณ์เสริมที่มีลักษณะเป็นหลอดไฟ UVB ที่มีความคล้ายกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั่วไป แต่หลอดไฟดักแมลงจะมีส่วนประกอบ และชนิดของ ‘สารฟอสเฟอร์’ ที่เป็นสารกรองแสงเคลือบทับที่หลอดไฟดักแมลง เพื่อให้หลอดแก้วแผ่รังสีอัลตร้าไวโอเล็ตออก ซึ่งหลอดไฟดักแมลงสามารถนำไปใช้ประโยชน์หลายทาง ไม่ว่าจะเป็น…

 • หลอดไฟดักแมลงสามารถดักจับแมลงเพื่อนำไปประกอบอาหารได้
 • หลอดไฟดักแมลงสามารถกำจัดแมลงได้หลากหลายชนิด หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของหลอดไฟล่อยุงนั่นเอง
 • หลอดไฟดักแมลงสามารถใช้เพื่อล่อแมลงออกจากพื้นที่ที่ต้องการ เพื่อผลประโยชน์ทางการเกษตรและปศุสัตว์
 • หลอดไฟดักแมลงสามารถลดจำนวนแมลงในพื้นที่ที่ต้องการ โดยเฉพาะวงการอุตสาหกรรมอาหารและยา ซึ่งประโยชน์ของหลอดไฟดักแมลงนั่นสามารถใช้เป็นเครื่องที่ใช้รองรับระบบ GMP และ HACCP ได้อีกด้วย

หลอดไฟดักแมลงมีผลต่อระบบ GMP และระบบ HACCP อย่างไร

อย่างที่กล่าวไปว่าหลอดไฟดักแมลงมีผลต่อระบบ GMP และระบบ HACCP ในวงการอุตสาหกรรมอาหารและยาโดยตรง ซึ่งระบบดังกล่าวนี้เป็นระบบรับรองกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานในการผลิตอาหารและยาจากโรงงานอุตสาหกรรมที่จำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

ระบบ GMP คืออะไร

ระบบ GMP ( Good Manufacturing Practice ) คือระบบที่รองรับกระบวนการการผลิตที่ได้มาตรฐาน หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของมาตรฐานอาหาร ยา และเครื่องสำอางนั่นเอง โดยระบบ GMP สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่…

 • ระบบ GMP สุขลักษณะทั่วไป ( General GMP ) ซึ่งเป็นหลักในการนําไปใช้สําหรับอาหารทุกประเภท โดยมีอยู่ 6 ข้อกําหนดด้วยกันดังนี้
  • สถานที่ตั้งและอาคารผลิต
  • เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต
  • การควบคุมกระบวนการผลิต
  • การสุขาภิบาล
  • การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด
  • บุคลากรและสุขลักษณะ
 • ระบบ GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์ ( Specific GMP ) โดยมีข้อบังคับเพิ่มเติมจากระบบ GMP สุขลักษณะทั่วไป เพื่อมุ่งเน้นเรื่องความเสี่ยงและความปลอดภัยของแต่ละผลิตภัณฑ์อาหารเฉพาะนั่นเอง

ระบบ HACCP คืออะไร

ระบบ HACCP ( Hazard Analysis Critical Control Point ) ซึ่งเป็นระบบที่จะคอยวิเคราะห์ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น รวมไปถึงจุดควบคุมวิกฤตในแต่ละขั้นตอนกระบวนการผลิตนั่นเอง โดยที่ระบบ HACCP จะยึดตามหลักเกณฑ์ของโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ ( Codex ) ที่สามารถป้องกันอันตราย หรือสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จะเห็นได้ว่าระบบ GMP และระบบ HACCP ในวงการอุตสาหกรรมอาหารและยา สามารถควบคุมมาตรฐานและความปลอดภัยของผู้บริโภคได้ง่ายๆ เพียงเริ่มต้นใช้หลอดไฟดักแมลงหรือหลอดไฟล่อยุงก็สามารถยกระดับของโรงงานอุตสาหกรรมให้ปราศจากสิ่งปนเปื้อน และสิ่งแปลกปลอมได้เป็นอย่างดี และนอกจากนี้หลอดไฟดักแมลงหรือหลอดไฟล่อยุงยังเป็นปราการด่านแรกที่ช่วยให้แมลงชนิดต่างๆ ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการการผลิตได้อีกด้วย

แล้วจะเลือกหลอดไฟล่อแมลงแบบไหนดี

เมื่อเราได้ทราบถึงประโยชน์ของหลอดไฟดักแมลงหรือหลอด Blacklight (UVA) ที่มีต่อระบบ GMP และระบบ HACCP ที่ส่งผลโดยตรงกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องสำอางแล้ว หลอดไฟดักแมลงหรือหลอดไฟล่อยุงยังมีผลประโยชน์ต่อโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น…

 • อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ / โรงงานแพคเกจจิ้ง / โรงงานด้านโลจิสติกและคลังสินค้า
 • อุตสาหกรรมอาหารทะเล / โรงงานอาหารแช่แข็ง / ห้องชำแหละ
 • อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม / ร้านอาหาร / เบเกอรี่ / โรงแรม / พิพิธภัณฑ์ / ครัวเรือน ฯลฯ
 • ภายนอกอาคาร / งานอีเวนท์ หรือบริเวณสวนต่างๆ เป็นต้น

แต่ข้อแม้ของหลอดไฟดักแมลงและหลอดไฟล่อยุงที่จะนำไปใช้โรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ย่อมมีความแตกต่างกันออกไป โดยส่วนใหญ่นอกจากฟังก์ชันด้านการใช้งานแล้วยังต้องคำนึงถึงขนาดพื้นที่ที่ต้องการ ฉะนั้นการหาว่าหลอดไฟล่อแมลงแบบไหนดี YLN Electric ขอตอบว่าขึ้นอยู่กับพื้นที่การใช้งานของโรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆ นั่นเอง ซึ่งสามารถสรุปออกมาได้ดังต่อไปนี้

YLN Electric ขอแนะนำ 

‘หลอดไฟดักแมลง’ และ ‘หลอดไฟล่อยุง’

เลือกหลอดไฟล่อแมลงแบบไหนดี

ขนาดพื้นที่

หลอดไฟดักแมลง

ระบบไฟช็อต

หลอดไฟดักแมลง

ระบบแผ่นกาว

50 – 100 ตร.ม.

 • 215 JR-IK
 • 911 IK 
 • 215 JR-GB
 • 911 GB
 • Vectron
 • Venus

100 – 150 ตร.ม.

 • 921 IK 
 • 220 IK 
 • 601 IK 
 • 921 GB
 • 220 GB
 • 225 GB

150 – 200 ตร.ม.

 • 711 IK
 • 705 IK 
 • 747 GB
 • 705 GB

ที่มา https://www.ikaritrading.info/blogs/news/choose-insect-light-trap

นอกจากการเลือกหลอดไฟดักแมลงและหลอดไฟล่อยุงที่จะนำไปใช้โรงงานอุตสาหกรรม ตามขนาดพื้นที่และระบบต่างๆ แล้ว การตัดสินใจเลือกว่าหลอดไฟล่อแมลงแบบไหนดียังต้องคำนึงถึงปัจจัยเสริมที่ช่วยให้ประสิทธิภาพและอายุของการใช้งานหลอดไฟดักแมลงสูงยิ่งขึ้นด้วยการเลือกซื้อสินค้าผ่านร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือ ไว้ใจได้ และมีความเชี่ยวชาญด้านหลอดไฟโดยเฉพาะอย่าง “YLN Electric” ที่มีบริการแนะนำการเลือกซื้อหลอดไฟดักแมลงและหลอดไฟล่อยุงแบบฉบับผู้เชี่ยวชาญ ด้วยประสบการณ์ด้านหลอดไฟมานานกว่า 50 ปี ที่จะช่วยให้คุณได้ประหยัดเงินได้สูงสุด พร้อมรับสินค้าคุณภาพดี ได้มาตรฐานสูง เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท

 • YLN Electric มีบริการเลือกหลอดไฟดักแมลงในราคาดีมาก
 • หลอดไฟดักแมลงที่ YLN Electric ทุกชิ้นได้มาตรฐานรับรองระดับสากล
 • ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อหลอดไฟล่อแมลงแบบไหนดี YLN Electric มีบริการให้คำปรึกษาโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
 • เลือกซื้อหลอดไฟดักแมลงและหลอดไฟล่อยุงกับ YLN Electric สามารถตอบโจทย์ทุกการใช้งานอย่างแท้จริง
 • พิเศษสุดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่ หากมีความต้องการหลอดไฟดักแมลงและหลอดไฟล่อยุงสามารถส่งใบเสนอราคาเพื่อขอรับราคาพิเศษได้อีกด้วย

หากท่านใดมีข้อสอบถามเกี่ยวกับหลอดไฟดักแมลงและหลอดไฟล่อยุง หรือต้องการผู้ช่วยตัดสินใจว่าเลือกซื้อหลอดไฟล่อแมลงแบบไหนดี? จากตัวแทนจำหน่ายหลอดไฟสามารถติดต่อได้ที่ YLN Electric เรายินดีให้บริการคุณด้วยใจเสมอ

นึกถึงหลอดไฟดักแมลงและหลอดไฟล่อยุงคุณภาพ 

เพื่อยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมของคุณให้ได้มาตรฐาน

นึกถึง YLN Electric

Buy_UVC

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

  คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็ปไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึก