แสงจากหลอด UVC ฆ่าเชื้อโรคได้จริงหรือไม่? แล้วรังสีฆ่าเชื้อโรคอย่างไร?

หลอด UVC กับรังสีฆ่าเชื้อโรคได้จริงมั้ย?

หลอดไฟ UVC หรือชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ultraviolet Germicidal Irradiation คือหลอดไฟที่สามารถแผ่รังสีฆ่าเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และเส้นใยต่างๆ ที่มองไม่เห็น ซึ่งหลักการทำงานของหลอด UVC คือการฉายแสงฆ่าเชื้อโรคทำให้เชื้อโรค แบคทีเรีย รา และเส้นใยที่อยู่รอบๆ หยุดการทำงานลงได้ นอกจากนี้หลอด UVC ยังช่วยยับยั้งไวรัส SARS-CoV-2 ได้ 99% บนพื้นผิวที่ได้รับแสงเป็นเวลา 6 วินาทีได้อีกด้วย

นอกจากนี้หลอด UVC ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่โรงพยาบาลเลือกใช้ เนื่องจากเป็นหลอดไฟที่มีคุณภาพสูง ช่วยให้พื้นผิวบริเวณต่างๆ มีความปลอดภัย เปรียบเสมือนการใช้เครื่องฆ่าเชื้อ UVแทนหลอดไฟ UVC ฆ่าเชื้อนั่นเอง

“หลอด UVC” มีหลักการทำงานอย่างไร?

หลอดไฟ UVC สามารถฉายแสงฆ่าเชื้อโรคหรือสามารถแผ่รังสีฆ่าเชื้อโรคด้วยการดึงเอาพลังงานการเผาไหม้ของรังสีอัลตราไวโอเลต ซึ่งเป็นคลื่นที่มีระยะสั้นที่สุดและไม่สามารถผ่านชั้นบรรยากาศของโลกลงมาได้ โดยหลอด UVC จะทำลายโครงสร้างกรดนิวคลีอิกซึ่งเป็นองค์ประกอบของดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอของเชื้อโรค ทำให้สามารถใช้ในการฆ่าเชื้อโรค ทำลายเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย รวมไปถึงเส้นใย และราชนิดต่างๆ ซึ่งโดยปกติจะไม่พบรังสีฆ่าเชื้อโรคนี้ตามธรรมชาติได้ ฉะนั้นการใช้แสงฆ่าเชื้อโรคจึงต้องใช้แหล่งกำเนิดรังสี อย่างหลอด UVC นั่นเอง

ประโยชน์ของ“หลอด UVC” 

หลอดไฟ UVC เปรียบเสมือนเครื่องฆ่าเชื้อ UV ในรูปแบบใหม่ สามารถนำมาปรับใช้งานในชีวิตประจำวันได้ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นระดับครัวเรือน ระดับธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม หรือจะเป็นทางการแพทย์ก็ย่อมได้เช่นกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

ประโยชน์ของหลอด UVC ในครัวเรือน

ระดับครัวเรือน

หลอด UVC สามารถประยุกต์ให้เข้ากับการใช้งานครัวเรือนได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการทำเครื่องฆ่าเชื้อ UV ตู้อบฆ่าเชื้อ กล่องฆ่าเชื้อ เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อสิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ โดยเฉพาะสิ่งของที่เราจำเป็นจะต้องนำออกไปใช้นอกสถานที่แล้วนำกลับมาเก็บใว้ที่บ้าน ก็ยิ่งจำเป็นต้องมีการฆ่าเชื้อเพื่อความปลอกภัย โดยมีอุปกรณ์ฆ่าเชื้อที่สามารถใช้งานด้วยตัวเองให้เลือกหลากหลายรูปแบบ แต่ทั้งนี้การเลือกใช้หลอด UVC ควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ หากใช้ในปริมาณที่มากเกินไป หรือไม่เหมาะสมอาจจะเกิดอันตรายมากกว่าที่คิดได้

ประโยชน์ของหลอด UVC ในการทำธุรกิจ

ระดับธุรกิจ

หลอดไฟ UVC สามารถประยุกต์ให้เข้ากับธุรกิจหรือโรงงานอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี เพราะในหลายๆ ธุรกิจต้องอาศัยแสงฆ่าเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการฆ่าเชื้อโรคในสถานที่ทำงาน ในโรงงานผลิต หรือการแผ่รังสีฆ่าเชื้อโรค เพื่อฆ่าเชื้อตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ธุรกิจต้องการจำหน่าย เช่น

 • การฆ่าเชื้อในร้านค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต 

เพื่อกำจัดเชื้อโรคและแบคทีเรียที่อาจจะปนเปื้อนมาจากการจัดเก็บหรือระหว่างทำการขนส่งสินค้า โดยร้านค้าต่างๆ สามารถใช้หลอดไฟ UVC ฆ่าเชื้อก่อนนำสินค้ามาวางจัดจำหน่ายได้ เพื่อยับยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสได้ดียิ่งขึ้นอีกระดับหนึ่ง

 • ร้านอาหาร 

การใช้หลอดไฟ UVC ฆ่าเชื้อช่วยทำให้บริเวณของร้านอาหารโดยรอบปราศจากเชื้อโรคได้ โดยเฉพาะในส่วนของการจัดเตรียมอาหารให้มีความสะอาดมากขึ้น และกำจัดเชื้อโรค แบคทีเรียต่างๆ ที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพของลูกค้าได้ นอกจากนั้นการฆ่าเชื้อในบริเวณพื้นที่สำหรับลูกค้าก็ยังเป็นอีกส่วนที่สำคัญ เนื่องจากพื้นที่บริเวณนั้นลูกค้าจะต้องทำการรับประทานอาหาร ซึ่งการทำความสะอาดและใช้หลอดไฟ UVC ในการฆ่าเชื้อโรคจะช่วยให้ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้ดี

 • โรงงานอุตสาหกรรม

การใช้หลอดไฟฆ่าเชื้อในระบบการผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรมจะช่วยกำจัดเชื้อโรค แบคทีเรีย และสิ่งแปลกปลอมในการผลิตสินค้า เพื่อไม่ให้เชื้อไวรัสส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีและคุณภาพของธุรกิจของเราได้ และเพื่อให้การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผ่านเกณฑ์ไปได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ของหลอด UVC ทางการแพทย์

ในทางการแพทย์

หลอด UVC มีประโยชน์อย่างมากในทางการแพทย์ เนื่องจากสามารถช่วยฉายแสงฆ่าเชื้อโรคทำให้เครื่องมือปฏิบัติการ รวมไปถึงพื้นที่ทำงานของบุคลากรมีความสะอาดปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้หลอด UVC ยังช่วยยับยั้งไวรัส SARS-CoV-2 ได้ 99% บนพื้นผิวที่ได้รับแสงเป็นเวลา 6 วินาทีได้อีกด้วย อีกทั้งหลอด UVC ยังสามารถใช้ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอม และสิ่งปนเปื้อนในห้องแล็บได้เป็นอย่างดี จึงเรียกได้ว่าหลอดไฟ UVC มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับทางการแพทย์ และเป็นอุปกรณ์ที่แทบจะขาดไม่ได้เลยทีเดียว

อันตรายจากหลอด UV หากอยู่ในปริมาณที่เกินพอดี

อะไรที่มากไปก็ย่อมมีผลเสีย หลอด UVC เองก็เช่นกัน เมื่อมีการใช้งานที่มากเกินพอดีอาจจะส่งผลต่อร่างกายหรือพื้นผิวได้ ไม่ว่าจะเป็น

 • ต่อร่างกาย

เมื่อรังสีฆ่าเชื้อโรคสัมผัสกับผิวหนังจนมากเกินไป ทำให้ผิวหนังมีอาการไหม้และมีโอกาสเป็นเกิดมะเร็งผิวหนังได้ หากแสงฆ่าเชื้อโรคสัมผัสกับตาโดยตรงอาจทำให้กระจกตาอักเสบ การมองเห็นภาพผิดปกติ และอาจจะสูญเสียการมองเห็นได้ในที่สุด

 • ต่อพื้นผิว

หลอด UVC สามารถทำลายองค์ประกอบทางเคมีของพลาสติกได้ ทำให้พลาสติกเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้น รวมไปถึงฉนวนกันความร้อน หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยาง อาจจะทำให้เสื่อมสภาพไปในที่สุด

นอกจากนี้อันตรายจากหลอด UV อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้งานที่ผิดวิธี เนื่องจากรังสี UV ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อนั้นจะทำการฆ่าเชื้อที่มี DNA จึงทำให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังของเราได้ ดังนั้นในการใช้งานหลอดไฟฆ่าเชื้อจึงควรมีการศึกษาวิธีการใช้งานหลอดไฟอย่างถูกต้องและวิธีการป้องกันอัตรายที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน

วิธีเลือกใช้ “หลอด UVC” ที่มีคุณภาพ

จากที่ทราบกันแล้วว่าหลอด UVC มีคุณสมบัติในการฉายแสงฆ่าเชื้อโรคหรือการแผ่รังสีฆ่าเชื้อโรคด้วยการดึงเอาพลังงานการเผาไหม้ของรังสีอัลตราไวโอเลตมาใช้ เปรียบเสมือนการใช้เครื่องฆ่าเชื้อ UV แต่อยู่ในรูปแบบของหลอดไฟ UVC นั่นเอง ซึ่งหลอดไฟ UVC ฆ่าเชื้อ จะช่วยให้คุณห่างไกลจากเชื้อโรคและแบคทีเรีย ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของระดับครัวเรือน ระดับธุรกิจ หรือในทางการแพทย์

วิธีการเลือกใช้หลอด UVC เพื่อการใช้งานที่เต็มประสิทธิภาพ และได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุด จะต้องคำนึงถึงเรื่องต่างๆ ดังนี้

 • เลือกหลอดไฟ UVC ที่มียี่ห้อ หรือแบรนด์ที่มีมาตรฐาน
 • เลือกหลอดไฟ UVC ที่ได้รับจากรับรองมาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยและผ่านการทดสอบมาตรฐานสินค้า
 • เลือกหลอด UVC ราคาสมเหตุสมผลที่จำหน่ายในร้านที่มีความน่าเชื่อถือ และมีสินค้าให้เลือกซื้อตามความต้องการของตนเอง
 • เลือกหลอดไฟ UVC ฆ่าเชื้อที่มีกำลังวัตต์หรือกำลังไฟที่เหมาะสมกับสถานที่ที่นำไปติดตั้งเพื่อการใช้งานที่เหมาะสม

หากยังไม่มั่นใจหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อหลอด UVC สามารถติดต่อเพื่อขอรับคำแนะนำได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยธุรกิจกับเรา “ย่งลิบง้วนอีเลคทริค” เรามีบริการอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็น

 • จัดหาและจำหน่ายหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ทั้งแบรนด์ไทยและต่างประเทศ
 • ให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • บริการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือท่านได้อย่างรวดเร็วทันเวลา

“ย่งลิบง้วนอีเลคทริค” การันตีคุณภาพ เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านหลอด UVC และอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ มั่นใจได้เลยว่าบริการของเราจะตอบโจทย์ความต้องการของทุกท่านแน่นอน

Buy_UVC

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

  คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็ปไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึก