ก่อนเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน ควรรู้อะไรบ้าง

การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน

แนะนำอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านที่ควรมี พร้อมทริกเลือกซื้อให้ปลอดภัย

เพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุด การเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเป็นอีกปัจจัยที่ไม่ควรละเลย ไม่ว่าเป็นบ้านเก่า บ้านใหม่ การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของเราได้ เพื่อให้ทุกคนใช้ไฟฟ้าในบ้านได้อย่างอุ่นใจ บทความนี้ YLN Electric ในฐานะตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและจำหน่ายหลอดไฟคุณภาพสูงได้มาตรฐานจากแบรนด์ชั้นนำ ขอพาไปสำรวจว่ามีอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรบ้างที่ควรมีติดบ้าน และวิธีเลือกซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อให้ได้อุปกรณ์ไฟฟ้าคุณภาพดีได้มาตรฐานไปใช้งานที่บ้าน

Checklists! ก่อนซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน ต้องรู้และเช็กอะไรบ้าง

ก่อนจะไปเช็กลิสต์ว่า อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านประเภทไหนบ้างที่ควรมีติดบ้านไว้ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและทำให้การใช้ชีวิตเป็นเรื่องง่ายมากยิ่งขึ้น ตามแบบฉบับ YLN Electric ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและจำหน่ายหลอดไฟจากแบรนด์ชั้นนำ ไปดูกันว่าก่อนซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านมาใช้งาน มีเรื่องใดบ้างที่ต้องตรวจสอบ

มาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวกับไฟฟ้า

เพื่อให้ระบบไฟฟ้าภายในบ้านปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าตามมาตรฐานเกี่ยวกับงานไฟฟ้าก็เป็นสิ่งสำคัญ โดยสามารถแบ่งตามประเภทอุปกรณ์ มาตรฐานการออกแบบ ตลอดจนวิธีติดตั้งระบบและอุปกรณ์ได้ดังต่อไปนี้

มาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า

แม้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในระบบไฟฟ้ามีอยู่มากมายหลายชนิด แต่ส่วนมากจะมีมาตรฐานควบคุมคุณภาพที่นิยมใช้กัน เช่น

มาตรฐาน IEC

เป็นมาตรฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดโดยองค์กรระหว่างประเทศ โดยมาตรฐาน IEC ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เช่น IEC 60050 (ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์), IEC 60061 (หลอดไฟและหลอดไฟสัญญาณ) หรือ IEC 60227 (สายไฟฟ้า) เป็นต้น

มาตรฐาน EN

สำหรับมาตรฐาน EN หรือที่เรียกว่า European Standards เป็นมาตรฐานทางไฟฟ้าซึ่งถูกกำหนดขึ้นในกลุ่มประเทศยุโรป โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้าภายในยุโรปและการคุ้มครองผู้บริโภคในกลุ่มประเทศสมาชิกเป็นหลัก เท่ากับว่าหากอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านไม่ผ่านมาตรฐาน EN จะไม่สามารถนำเข้ามาขายในกลุ่มประเทศสมาชิกได้นั่นเอง

มาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ต้องบอกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นสายไฟฟ้า เบรกเกอร์ บัลลาสต์ หรือมิเตอร์ไฟฟ้า ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ต้องผ่านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ดังนั้นเวลาไปร้านตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่าลืมสอบถามและตรวจเช็กรายละเอียดตรงส่วนนี้ด้วย

 • แรงดันไฟฟ้า สายไฟฟ้าที่เลือกซื้อควรมีค่าแรงดันไฟฟ้าใช้งานไม่เกิน 450/750 โวลต์
 • อุณหภูมิ สายไฟฟ้าตามมาตรฐาน มอก.11-2553 คือ 70°C และ 90°C ส่วนชนิดของฉนวนยังคงเป็น PVC เหมือนเดิม
 • สีของสายไฟฟ้า ตามมาตรฐาน มอก.11-2553 มีการปรับเปลี่ยนสีฉนวนสายไฟฟ้าใหม่ ทำให้สีของสายไฟฟ้า มีรายละเอียดดังนี้
  • สายแกนเดี่ยว ไม่กำหนดสี
  • สาย 2 แกน เป็นสีฟ้าและน้ำตาล
  • สาย 3 แกน เป็นสีเขียวแถบเหลือง ฟ้า น้ำตาล หรือใช้สีน้ำตาล ดำ และเทา
  • สาย 4 แกน เป็นสีเขียวแถบเหลือง น้ำตาล ดำ เทา หรือใช้สีฟ้า น้ำตาล ดำ และเทา
  • สาย 5 แกน เป็นสีเขียวแถบเหลือง ฟ้า น้ำตาล ดำ และเทา

***นอกจากสายไฟฟ้าสีน้ำตาล ฟ้า และเขียวเหลืองแล้ว สายไฟฟ้าสีอื่นมักถูกใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

มาตรฐานการต่อลงดิน

สำหรับมาตรฐานการติดตั้งตรงส่วนนี้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นั่นคือใช้ตามมาตรฐาน IEC 60364-3 และใช้การต่อลงดินของระบบไฟฟ้าแบบ TN-C-S ซึ่งเป็นระบบที่ผสมระหว่าง TN-C และ TN-S เข้าด้วยกัน ทำให้ระหว่างหม้อแปลงถึงตู้ประธานหลัก สายนิวทรอล และสายดิน จะใช้สายตัวนำเส้นเดียวร่วมกัน

มอก. คืออะไร? สำคัญกับการเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านจริงไหม

มาตรฐาน มอก. เป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงมาตรฐานและคุณภาพของสินค้านั้น ๆ โดยคำว่า มอก. ย่อมาจาก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thai Industrial Standard) เป็นข้อกำหนดที่สร้างขึ้นโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและอยู่บนมาตรฐานที่ดี ซึ่งสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันหลาย ๆ ประเภทต่างก็มีเครื่องหมาย มอก. เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ สิ่งทอ วัสดุก่อสร้าง อาหาร และปลั๊กพ่วง เป็นต้น

โดยปัจจุบันมีเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. ซึ่งเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านที่พบเห็นได้บ่อยในชีวิตประจำวัน มีอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่

เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป

เป็นเครื่องหมายที่ใช้รับรองคุณภาพทั่วไปของสินค้าและผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยผู้ประกอบการสามารถทำเรื่องเพื่อยื่นขอเครื่องหมาย มอก. ชนิดนี้ได้ตามความสมัครใจ นอกจากแสดงให้เห็นว่าสินค้าเป็นไปตามเกณฑ์กำหนดในมาตรฐาน มอก. และยังเป็นหลักประกันให้กับผู้บริโภคว่าสินค้ามีคุณภาพ มีความปลอดภัยคุ้มค่า และเหมาะสมกับราคา

เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ

คือเครื่องหมายที่ใช้รับรองคุณภาพสินค้าที่เป็นไปตามมาตรฐานที่บังคับไว้ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวม นอกจากกฎหมายบังคับผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จัดจำหน่าย ให้ขายเฉพาะสินค้าที่เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. บนตัวสินค้ายังต้องมีเครื่องหมายมาตรฐานบังคับติดแสดงไว้ เพื่อบ่งบอกว่าสินค้านั้นได้ผ่านการตรวจสอบรับรองแล้วตามกฎหมาย


มาถึงตรงนี้คงตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่า มาตรฐาน มอก. เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านอย่างไร? เพราะมาตรฐาน มอก. เป็นตัวช่วยที่ทำให้ผู้บริโภคอย่างเราตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านได้ง่ายขึ้น เพราะการซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมาย มอก. ทำให้มั่นใจในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย ความคุ้มค่าในราคาเป็นธรรม ดังนั้นก่อนซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน อย่าลืมเช็กว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สนใจมีสัญลักษณ์มาตรฐาน มอก. หรือไม่ด้วยเสมอ 

และวันนี้เรามีเครื่องหมาย มอก. ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านหรือสายไฟต่าง ๆ มาแนะนำเพื่อเป็นไกด์ไลน์เวลาเลือกซื้อ เช่น

 • มาตรฐาน มอก.11-2531 มีการแก้ไขสีสายไฟที่ใช้กันในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนในประเทศไทย มีมาตรฐานของสายไฟให้ตรงกับมาตรฐานของ IEC 60227 
 • มาตรฐาน มอก.824-2562 เรื่องสวิตซ์ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร ควรมีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 440 โวลต์ 
 • มาตรฐาน มอก.116-2549 เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ผลิตภัณฑ์เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไป ควรมีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์

แนะนำอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านที่จำเป็นต้องมีในบ้านที่ YLN Electric

อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจ่ายและใช้พลังงานไฟฟ้า ระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าที่ส่งมาจากโรงงานผลิตไฟฟ้าสู่อาคาร ในวันนี้ YLN Electric ในฐานะร้านขายส่งอุปกรณ์ไฟฟ้าจากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ จะมาแนะนำอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ควรมีติดบ้านเอาไว้ ส่วนจะมีอะไรบ้าง? ตามดูไปพร้อมกันเลย

มิเตอร์ไฟฟ้า

มิเตอร์ไฟฟ้าถือเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ทุกบ้านต้องมี เพราะหน้าที่หลักของมิเตอร์ไฟฟ้าคือการวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้าที่ผ่านผ่านตัวนับ (Metering element) ซึ่งจะแปลงพลังงานไฟฟ้าที่ผู้ใช้ได้ใช้งานเป็นหน่วยไฟฟ้า (kilowatt-hours) เพื่อให้การไฟฟ้าสามารถเรียกเก็บค่าไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง โดยทั่วไปจะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าไว้บริเวณทางเข้าหรือจุดต่อสายไฟฟ้าของบ้านหรือตัวอาคารนั่นเอง

สายเมนไฟฟ้า

สำหรับสายเมนไฟฟ้าหรือสายประธาน ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการกระจายไฟและควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน โดยสายเมนต่อเข้าบ้านที่ควรเลือกใช้ คือสายตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนและต้องมีขนาดเพียงพอต่อการโหลดไฟฟ้ารวมของทุกวงจร

สายดิน

สายดินเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอีกชนิดที่มีไว้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยจากการใช้งานไฟฟ้า เพราะสายดินทำหน้าที่ระบายกระแสไฟฟ้าส่วนเกินที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านให้ไหลกลับไปยังระบบตัดไฟ เพื่อให้ระบบตัดไฟอัตโนมัติทำงานหรือไหลลงสู่ดิน ช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ได้รับอันตรายจากการใช้ไฟฟ้า

ตู้ไฟฟ้า

ตู้ไฟฟ้าหรือตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตเป็นส่วนสำคัญของระบบไฟฟ้าในบ้านหรืออาคาร มักถูกติดตั้งในที่สะดวกเพื่อให้ผู้ใช้งานไฟฟ้าสามารถควบคุมและจ่ายไฟฟ้าไปยังโหลดไฟฟ้าต่าง ๆ ในอาคาร โดยตู้ไฟฟ้าที่นิยมใช้ในบ้านคือตู้ไฟฟ้าแบบ Load Center ที่มีขนาดเล็กและด้านในกล่องจะมีแผงเซอร์กิตเบรกเกอร์ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายตัววางเรียงอยู่

เซอร์กิตเบรกเกอร์

เซอร์กิตเบรกเกอร์หรือเบรกเกอร์ เป็นสวิตซ์ไฟฟ้าอัตโนมัติซึ่งมีหน้าที่ป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้าส่วนเกิน เพราะการทำงานของเซอร์กิตเบรกเกอร์คือการตัดกระแสไฟฟ้าหลังจากตรวจพบความผิดปกติในวงจรไฟฟ้านั่นเอง

เต้ารับและเต้าเสียบ

สำหรับเต้ารับและเต้าเสียบถือเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านที่พบเห็นได้ทุกที่ เพราะเต้ารับคือตัวเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าในบ้าน เมื่อต่อเข้ากับเต้าเสียบจะทำให้ระบบไฟฟ้าเดินครบวงจร ส่งผลให้อุปกรณ์ที่เป็นเจ้าของเต้าเสียบสามารถทำงานได้

สายไฟฟ้า

เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านที่ถูกใช้ในการนำกระแสไฟฟ้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยสายไฟจะประกอบไปด้วยตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า ซึ่งตัวนำไฟฟ้าทำหน้าที่นำกระแสไฟฟ้า ขณะที่ฉนวนไฟฟ้าทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้ารั่วไหลออกมา

ฟิวส์

ทำหน้าที่เป็นเหมือนอุปกรณ์นิรภัยที่จะคอยตัดกระแสไฟจากอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลมากกว่าขนาดของฟิวส์ที่สามารถรับได้ จึงช่วยป้องกันอันตรายจากการใช้งานไฟฟ้าและผลกระทบที่เป็นอันตราย เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟช็อต หรือไฟดูด เป็นต้น

หลอด LED

หลอดไฟ LED หรือที่เรียกว่า หลอดไดโอดเปล่งแสง เป็นที่รู้จักกันในชื่อหลอดประหยัดพลังงาน เพราะหลอดไฟ LED ใช้งานพลังงานไฟฟ้าน้อยกว่าหลอดไฟรูปแบบอื่น ๆ แต่กลับให้ความสว่างได้เท่าเทียบหรือมากกว่า จึงทำให้หลอดไฟ LED ได้รับความนิยมมากขึ้น

เหตุผลที่ควรซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านมีมาตรฐาน ที่ YLN Electric

สำหรับใครที่วางแผนหาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านอยู่ ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาร้านขายส่งอุปกรณ์ไฟฟ้าใกล้ฉันอีกต่อไป เพราะ YLN Electric ในฐานะตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ามีอุปกรณ์ไฟฟ้าคุณภาพดี ราคาคุ้มค่ามาให้เลือกซื้อแบบครบครัน และเพื่อให้ทุกคนตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ตามมาดูเหตุผลที่ควรซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านกับเรากัน

 • เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านของการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 50 ปี
 • เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่คัดสรรสินค้าคุณภาพดีผ่านการรับรองมาตรฐานในระดับสากลมาให้เลือกซื้อ  
 • มีบริการให้คำปรึกษาและตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านที่รวดเร็ว
 • สามารถติดต่อจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านจากร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าในราคาพิเศษ
 • มีบริการจัดส่งอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านทั่วประเทศผ่านระบบขนส่งที่ได้มาตรฐาน 
 • มีบริการจัดส่ง Delivery ทันทีในพื้นที่กรุงเทพฯ หรือจังหวัดอื่นๆ ผ่านบริษัทขนส่งชั้นนำ

เป็นอย่างไรกันบ้างกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านที่ YLN Electric ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าได้แนะนำ เพื่อเป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับผู้ที่มองหาร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าคุณภาพดีในราคาที่เอื้อมถึง เพื่อความสะดวกสบายในการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถติดต่อเราได้ง่าย ๆ เพียงสแกน Qr Code ด้านล่างพร้อมรับส่วนลดสุดพิเศษ หรือโทร 02-622-4835

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

  คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็ปไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึก