สำหรับหลอดไฟเครื่องมือแพทย์ซึ่งมีอยู่มากมายหลายแบบโดยหนึ่งในนั้นก็คือหลอดอินฟาเรดเป็นอุปกรณ์ให้แสงสว่างที่มีประโยชน์มากกว่าหลอดไฟทั่วไปเพราะหลอดอินฟาเรดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่แผ่ความร้อนไปที่วัตถุโดยตรง ทำให้สูญเสียพลังงานความร้อนน้อยกว่าการให้ความร้อนวิธีอื่น .....อ่านต่อ

หลอดไฟทางการแพทย์ ระบบแสงสว่างหลอดไฟอินฟาเรด
ที่มีคุณประโยชน์ทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์